NB “Radosav Ljumović” – Predstavljanje knjige Crna Gora i Habsburška monarhija (1715-1918)

 

Znak biblioteke Radosav ljumovic Podgorica

 
 
 

Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica

organizuje predstavljanje knjige

 

 

CRNA GORA I HABSBURŠKA MONARHIJA (1715-1918)

autora

Nika MARTINOVIĆA

 

 

Učestvuju:

Johan FRILIH, ambasador Republike Austrije u Crnoj Gori

akademik Đorđe BOROZAN,

prof. dr Aleksandar ČILIKOV i

autor

Medijator: Vesna ŠOŠKIĆ

Muzički dio: učenici Muzičke škole „Vasa Pavić“ Podgorica

 
 

Akademik Niko Martinović rođen je 1951. godine u Nikšiću. Filološki fakultet, grupa svjetska književnost, završio je u Beogradu 1975. Dugo godina bio je direktor Centra za kulturu Nikšić. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore u dva mandata. Direktor je Muzeja i galerija Podgorice.
Dugogodišnji je urednik edicije „Kulturno nasljeđe“, u okviru koje je publikovano oko četrdeset knjiga (reprinti, fototipije) iz naše bogate kulturno-istorijske baštine.
Saradnik je u nizu listova i časopisa.
Dobitnik je „Trinaestojulske nagrade“ za 2014. godinu za knjigu „Crna Gora i Habsburška Monarhija 1715-1918“, Nagrade oslobođenja Nikšića „18. septembar“ i nagrade „Zaloga“.
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2011. godine.
Važnija djela: „Biljezi i značenja“ (1998), „Crna Gora – biografski zapisi“ (2004), „Crna Gora u slikarstvu XIX i XX vijeka“ (2007), „U sazvežđu duha“ (Šobajići: Maksim, Bekica, Branko, Simo, Ilija i Petar) (2009).

 
 

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22

srijeda, 13. maja 2015.godine, sa početkom u 19,oo sati