Pasaži iz Bara – Autorsko književno veče Dževada Karahasana

 

Barski ljetopis - znak 152

 
 

Bosanskohercegovačku književnost na XXVII Barskom ljetopisu predstavlja jedan od vodećih i najupečatljivijih pisaca i intelektualaca današnjice, univerzitetski predavač,  akademik Dževad Karahasan – svestrani književnik i esejist, dramaturg i pozorišni reditelj, istoričar i kritičar teatra, izuzetno uvažen u Evropi. Autorsko književno veče, pod sloganom Pasaži iz Bara, posvećeno njegovom impozantnom stvaralačkom opusu, održaće se u subotu, 26. jula, na platou ispred Dvorca kralja Nikole, sa početkom u 21:00h. Moderator programa je jedan od najuglednijih teologa i filozofa ovog vremena, prof.dr fra Mile Babić – profesor i dekan Franjevačke teologije u Sarajevu, koga smatraju ocem religijskog pluralizma. Uvodno slovo u autorsko veče održaće Mila Čordašević, urednica književnog segmenta Festivala.

Dževad Karahasan je rođen u Duvnu (danas Tomislavgrad), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije komparativne književnosti i teatrologije, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a u Zagrebu je na istom fakultetu odbranio doktorski rad. Dugi niz godina učestvovao je u uređivanju sarajevske revije Odjek i radio kao dramaturg u Zeničkom narodnom pozorištu. Bio je docent za dramaturgiju i historiju drame na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je vršio i dužnost dekana. Od 1993, nakon odlaska iz Sarajeva zbog rata u BiH, živi na relaciji Grac-Sarajevo i radi kao dramaturg za pozorište ARBOS, a njegovi pozorišni komadi igraju se širom svijeta. Gostujući je profesor na brojnim evropskim univerzitetima, a na Odsjeku za slavistiku Univerziteta u Getingenu bio je lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik.

U domenu književnog stvaralaštva, kao zastupnik akademske proze, potpisuje se na dvadeset dva objavljena naslova različite žanrovske forme (drame, romani, pripovjetke, eseji, istorija teatra i pozorišna kritika), počev od knjige Kazalište i kritika (1980) do romana Sjeme smrti (2012), koji predstavlja prvi dio trilogije o velikom persijskom matematičaru, astronomu i pjesniku Omaru Hajjamu. Među njima su posebno ističu njegova Sabrana djela (Sarajevo, 2007) koja čine romani: Istočni diwan, Šahrijarov prsten, Sara i Serafina i Noćno vijeće.

Za svoj rad Karahasan je dobio brojne domaće i inostrane nagrade i priznanja, među kojima su najnovije: slovenačka nagrada Vilenica, najuglednija njemačka književna nagrada Hajnrih Hajne i njemačko državno odlikovanje za njegovanje dijaloga kultura Gete medalja, a vrijedi pomenuti  da je bio nominovan i za Nobelovu nagradu. Član je Njemačke akademije za jezik i književnost i aktuelni je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine.