Petrovac – Program “Pedagoški, umjetnički i naučni portret mr Ane M. Zečević”

 

Crvena komuna - 5

 
 

U petak, 21. avgusta 2015. godine sa početkom u 21 čas u Spomen domu Crvena komuna u Petrovcu na Moru održava se program “Pedagoški, umjetnički i naučni portret mr Ane M. Zečević”, teoretičara muzike iz Beograda.

 

Plakat Ana M

Evo linkova do Aninih radova o Paštrovićima koji su digitalizovani:

1. Delo Stefana Mitrova Ljubiše kao inspiracija muzičkim stvaraocima
http://www.primorskenovine.me/index.php/tragovi/itemlist/tag/Mr%20Ana%20M%20Ze%C4%8Devi%C4%87

2. Paštrovski vitez Mihovila Logara
http://www.montenegrina.net/pages/pages1/muzika/pastrovski_vitez_m_logar.htm

3. Rad o Branku Zenoviću http://montenegrina.net/fokus/zbornik-pastrovici-jezik-i-knjizevnost/

4. Bio-biliografija Branka Zenovića
http://www.montenegrina.net/pages/pages1/muzika/kompozitor_branko_zenovic.html

 

Ana M. Zečević je rođena u Beogradu (1972). Osnovnu i srednju muzičku školu pohađala je u Moskvi i Beogradu. Diplomirala je na odseku za Opštu muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi redovnog prof. dr Zorislave M. Vasiljević. Magistrirala je na Katedri za teoriju muzike 2009. godine u klasi redovnog prof. Miloja Nikolića, sa tezom „Veza dramaturške uloge i muzičkog oblika horova u operama Petra Konjovića“. Doktorsku tezu pod nazivom “Laza Kostić i muzika” prijavila je aprila 2012. godine, u klasi prof. dr Ire Prodanov – Krajišnik, na Univerzitetu umetnosti u Novom Sadu.

U periodu od 1994-1996. godine radila je u osnovnoj školi “Stevan Sinđelić” u Beogradu kao nastavnik muzičkog obrazovanja. Narednih godina radila je kao profesor teorijskih predmeta, zabavišta i hora u muzičkoj školi “Vladimir Đorđević” u Beogradu.

Od 2001. godine stalno je zaposlena u srednoj muzičkoj školi “Josip Slavenski” u Beogradu, gde obavlja dužnosti pomoćnika direktora i profesora teoretskih predmeta.

O B J A V L J E N I   R A D O V I

Knjige

 • “Prožimanja umetnosti – Poetološke studije i ogledi”, ITP “Zmaj” – Institut za muzikologiju i etnomuzikologiju Crne Gore, Novi Sad – Podgorica, 2003. Recenzent knjige je prof. Konstantin Babić; ISBN 86-489-0368-8.

OVDE SE NALAZE, IZMEĐU OSTALIH, OGLEDI: 1. „Njegoševo delo kao inspiracija muzičkim stvaraocima“, 2. „Balkanska carica – drama muzičko ostvarenje“ (o drami Nikole I), 3. „Ljubišina pripovetka ’Kanjoš Macedonović’ pretočena u operu ’Paštrovski vitez’“, 4. „Poetičko-muzička analiza mjuzikla ’Ubili ili poljubi’ Radivoja Lole Đukića i Darka Kraljića“ itd.

 

 • Mihovil Logar: Paštrovski vitez – muzička igra u tri čina“, Spomen-dom Reževići i Udruženje Kompozitora Crne Gore, Reževići – Podgorica 2000. Priredila, predgovor i pogovor napisala Ana M. Zečević. Recenzent knjige je prof. Konstantin Babić;

ID 83670540.

 • Al’ što pevah neće propanuti. Muzička transpozicija poezije Branka Radičevića”,

 “Brankovo kolo”, Sremski Karlovci 1999. Recenzent knjige je prof. dr Dimitrije O. Golemović.

 • “Poezija i muzika. Milenkove pesme kao inspiracija muzičkim stvaraocima”,

 “Prometej” – Novi Sad i Kulturni Centar – Beočin, Novi Sad – Beočin 1998. Recenzenti knjige su prof. dr Miško Šuvaković i prof. dr Milena Medić. ID 69126412

Eseji i ogledi

 • “Primorske melodije u aranžmanima Branka Zenovića”, Paštrovići (Jezik i književnost), zbornik radova; Udruženje Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak”, Beograd – Petrovac na moru, 2012; str. 182-199; ISBN 978-86-908535-2-6, COBISS.SR-ID 189053196

 • „Lirsko-epske pesme Laze Kostića kao inspiracija muzičkim stvaraocima“, U spomen na Lazu Kostića (1841-2011). Zbornik radova. Uredila Ivana Živančević Sekeruš. Filozofski fakultet, Novi Sad 2012; str. 307-319; ISBN 978-86-6065-100-8

 • “Kraće muzičke forme inspirisane lirsko-epskim tvorevinama Laze Kostića”, časopis “Krovovi”, god. XXV, br. 79-80, Sremski Karlovci, novembar 2011, str 119-122;

ISSN 0353-6351

 • “Procesi strukturalizacije i muzikalizacije u Kočićevom poetskom i proznom stvaralaštvu”, zbornik radova Petar Kočić danas, Srpska akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi – Knjiga XV, Odjeljenje književnosti i umjetnosti – Knjiga 6, Banja Luka, 2009; ISBN 978-99938-21-15-1

 • “Muzičko stvaralaštvo Vladana Desnice (Kraće muzičke forme)”, Ljetopis Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”, svezak XIII, Zagreb, 2008.

 • ”Aleksa Šantić u poeziji i muzici”, časopis “Nova Zora”, broj 17, Bileća – Gacko, juni 2008; UDK82.

 • Al’ što pevah neće propanuti (Muzička transpozicija poezije Branka Radičevića)“, esej, godišnjak „Krovovi“, br. 47/48/49, god. XIV/XV, Sremski Karlovci 2000/2001, str. 39-44; YU ISSN 0353-6351

 • “Petar II Petrović Njegoš i opera Crnogorci Karela Bendla” zbornik radova sa naučnog simpozijuma “Dani Marka Miljanova” (1998-1999), V, Kulturno-prosvjetna zajednica Podgorice, Podgorica 2000;

 • “Poezija Alekse Šantića kao inspiracija muzičkim stvaraocima”, zbornik radova Aleksa Šantić – život i delo, Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 2000; ISBN 86-83255-05-0.

 • “Muzička transpozicija poezije Branka Radičevića”, “Sveske (književnost, umetnost, kultura)”, b.51-52, mart, Pančevo 2000; YU ISSN 0353-5525.

 • “Književno delo Stefana Mitrova Ljubiše kao inspiracija muzičkim stvaraocima”

Zbornik radova sa simpozijuma  posvećenom S. M. Ljubiši, (Budva – Rezevici 1997), Muzeji – spomen dom “Stefan Mitrov Ljubiša” Reževići – Budva, Budva 2000;

UDC 886.1/.2.09:78.08,    ISBN 86-433-0054-3

 • “Poezija Jovana Grčića Milenka kao inspiracija muzičkim stvaraocima” Zbornik radova Književno delo Jovana Grčića Milenka, Kulturni centar – “Prometej, Beočin – Novi Sad 1998; ISBN 86-7639-349-4.

 • “Poetološko-muzička analiza mjuzikla ‘Ubi ili poljubi’ Radivoja Lole Djukića i

Darka Kraljića”, Zbornik Bibliografski vjesnik, godina XXVII, broj 1, Centralna Narodna Biblioteka “Djurdje Crnojevic”, Cetinje 1998; YU ISSN 0409-3739.

Isti rad: “Poetološko-muzička analiza mjuzikla ‘Ubi ili poljubi’ Radivoja Lole Djukića i

Darka Kraljića”, objavila je CNB “Đurđe Crnojević, Cetinje 1998;ISBN 86-7079-063-7.

 • Udar nadje iskru u kamenu kao inspiracija muzičkim stvaraocima: Drama Petra II

Petrovića Njegoša”, zbornik radova sa simpozijuma “Dani Marka Miljanova” (1997), IV, Kulturno-prosvjetna zajednica Podgorice, Podgorica 1998;

 • “Balkanska carica kao inspiracija muzičkim stvaraocima: Drama Nikole I

Petrovića Njegoša”, zbornik radova sa simpozijuma “Dani Marka

Miljanova” (1996), III,  Kulturno-prosvjetna zajednica Podgorice, Podgorica, 1997.

Biografije

 • “Biografski portet Save Vukosavljeva”, zbornik “Cvetnik”, Zmajevo – Novi Sad 1998;

 • “Bio-bibliografija Branka Zenovića, Zbornik Bibliografski vjesnik, godina XXVIII, broj 1/2/3, Centralna Narodna Biblioteka “Đurdje Crnojevic”, Cetinje 1999;

YU ISSN 0409-3739.

Ovaj rad uvršten je u Bibliografiju o Paštrovićima, koju je uredio Milorad T. Milović; izdanje Odbora za istraživanje istorijske građe o Paštrovićima, Petrovac na moru 2001. Tu piše, pod bibliografskom jedinicom 428: Zečević Ana M.: “Bio-bibliografija Branka Zenovića”, Bibliografski vijesnik, XXVIII, 1999, br. 1/2/3, str. 63-74.

 • Ana M. Zečević je urednik publikacije “Brankova lira” (ciklus pesama za mecosopran, baritone i gudački kvartet – klavirski izvod) op. 50, akademika Dejana Despića; “Zmaj”, Novi Sad 2001; ISBN 86-489-0328-9.

 • Učestvovala je na naučnim skupovima, simpozijumima i predavanjima, kao što su: Dani Marka Miljanova u Crnoj Gori 1997, 1998, 1999; “Život i Delo Jovana Grčića Milenka” u Beočinu 1997, “Dani Radivoja Lole Đukića” – Crna Gora 1998, “Brankovo kolo” u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu 2000, 2001, 2004, 2010; “Petar Koćić danas” – Republika srpska 2009, “U spomen na Lazu Kostića” u Novom Sadu 2011.

 • Studije, eseje, članke, intervjue i prikaze objavljuje u sledećim zbornicima: Paštrovići (jezik i književnost), Aleksa Šantić – život i delo, Književno delo Jovana Grčića Milenka, Sava Vukosavljev i vojvođanska muzika, Dani Marka Miljanova, kao i u periodičnim i naučnim publikacijama, kao što su: «Književne novine», „Putevi kulture“, «Književna reč», «Krovovi», «Prosvetni pregled», «Sveske», «Beorama», «Narodne novine», «Prosvjetni rad», «Muzički glasnik» UKCG, «Pobjeda», «Jedinstvo» i drugim.

Popis eseja, članaka, prikaza, intervjua, osvrta i kritika:

 1. „Balkanska carica pretočena u muziku“, esej, časopis „Kulturni život“, br. 3, Podgorica, maj 1996, str. 26-27.

 2. „Zvučni kontrasti“, esej, list „Pobjeda“, Podgorica, 27. april 1996, str. 10.

 3. „Balkanska carica u svetu opere“, esej, list „Jedinstvo“, 25-26. maj 1996, Priština, str. 9 (Kultura).

 4. „Ostrvo kulture“, esej, list „Pobjeda“, Podgorica, 22. 6. 1996, str. 11.

 5. Balkanska carica kao inspiracija muzičkim stvaraocima – Strast hrabrosti i ljubavi“, esej, list „Prosvjetni rad“ br. 13-14, Podgorica, septembar 1996, str. 16.

 6. „Povodom 150.godišnjice rođenja Jovana Grčića Milenka – Poezija kao inspiracija muzičkim stvaraocima“, esej, list „Jedinstvo“, broj 339, Priština, 10. 12. 1996, str. 9.

 7. „Lirika pretočena u muziku“, esej, list „Prosvetni pregled“, broj 1961(7), 12. 3. 1997, god. LII, Beograd, str. 4-5.

 8. „Zvezde za 21. vek“, osvrt, list „Jedinstvo“, br. 143-144, god. LIII, Priština 31. maj-1. jun 1997, str. 9.

 9. „Parcijalna slika pesnikovog sveta“, esej, list „Jedinstvo“, br. 150-151, god. LIII, Priština, 7-8. jun 1997, str. 10.

 10. „Njegoševo delo kao inspiracija muzičkim stvaraocima“, esej, časopis „Muzički glasnika“ Udruženja kompozitora Crne Gore, god. I, br. 1, Podgorica 1997, str. 17-18.

 11. „Djela Petra II Petrovića Njegoša kao inspiracija muzičkim stvaraocima – Trajnost zvuka“, esej, list „Pobjeda“, br. 11406, god. LIII, Podgorica 13. 9. 1997, str. 11.

 12. „Beogradske muzičke svečanosti“, osvrt, list „Jedinstvo“, br. 293, god. LIII, Priština, 30. 10. 1997, str. 9.

 13. „Kolundžijina lepršavost na bis“, prikaz, list „Jedinstvo“, br. 295-296, god. LIII, 1-2. 11. 1997.

 14. „Poetološko-muzička analiza mjuzikla Ubi ili poljubi“, esej, list „Jedinstvo“, br. 302-303, god. LIII, 8-9. 11. 1997, str. 10.

 15. „Muzičke legende naspram komercijalnih izvođača“, kritika, list „Jedinstvo“ br. 321, god. LIII, Priština 28-30. 11./1. 12. 1997, str. 12.

 16. „Duhovna muzika (Koncert Pevačkog društva Mokranjac)“, članak, list „Jedinstvo“, br. 309-310, god. LIII, Priština, 15-16. 11. 1997, str. 9.

17. “Rusija – muzička Meka“, intervju sa Sonjom Radojković, list „Jedinstvo“, br. 340-341, god. LIII, Priština, 10-21. 12. 1997, nedeljni dodatak, str. 12.

 1. „Radivoje Lola Đukić i Darko Kraljić kao tvorci mjuzikla“, esej, časopis „Muzički glasnik“ Udruženja kompozitora Crne Gore, br. 2, Podgorica, decembar 1997, str. 14.

 2. „Književno delo Petra II Petrovića Njegoša kao inspiracija muzičkim stvaraocima“, esej, rasopis „Kulturni život“ br. 5, god. III, Podgorica, decembar 1997, str. 32.

 3. „Balkanska carica pretočena u muziku (Povodom 150-godišnjice objavljivanja Gorskog vijenca)“, esej, časopis „Muzički glasnik“ UKCG, br. 3, god. II, Podgorica, januar-martr 1998, str. 6-7.

 4. „Omaž Mihovilu Logaru“, osvrt, list „Jedinstvo“, br. 50, god. LIV, Priština 23. 2. 1998, str.9.

 5. „Paštrovski vitez“, esej, list „Pobjeda“, br. 11569, god. LIV, Podgorica 28. 2. 1998, str. 9.

 6. „Književno delo Stefana Mitrova Ljubiše kao inspiracija muzičkim stvaraocima“, list „Jedinstvo“, br. 83-84, god. LIV, Priština, 28-29. 3. 1998, str. 11.

 7. „Književno delo Stjepana Mitrova Ljubiše kao inspiracija muzičkim stvarocima“, esej, časopis „Muzički glasnik“ IKCG, br. 4, god. II, Podgorica, april-juni 1998, str. 6.

 8. „Veče francuske muzike“, prikaz, list „Jedinstvo“od 5. 5. 1998, god. LIV., Priština, str. 13.

 9. „Deset godina na koncertnom podijumu“, članak, list „Jedinstvo“ br. 139-140, god. LIV, Priština 23-24. 5. 1998, str. 13.

 10. „Muzičke večeri Radio-televizije Beograd – zanmljiv program“, članak, list „Jedinstvo“ br. 139-140, god. LIV, Priština 23-24. 5. 1998, str. 13.

 11. „Duhovna muzika, promocije…“, osvrt, list „Jedinstvo“, br. 188-189, god. LIV, Priština 11-12. 7. 1998, str. 11.

 12. „Lepršava i lirska atmosfera“, prikaz, list „Jedinstvo“ br. 197, god. LIV, Priština 20. 7. 1998, str. 10.

 13. „Igre za orkestar“ (Stvaralaštvo kompozitora Branka Zenovića“), članak, list „Pobjeda“ br. 11770, , god. LIV, Podgorica 19. 9. 1998, str. 12.

 14. „Za početak – Karmina Burana“, članak, list „Jedinstvo“ br. 279-280, god. LIV, Priština, 10-11. 10. 1998, str. 12.

 15. „Horska muzika inspirisana delom Petra II Petrovića Njegoša“, esej, list „Muzički glasnik“ UKCG, br. 5, god. II, Podgorica, jul-septembar 1998, str. 6.

 16. „Poetika u zvuku harfe“, prikaz koncerta, list „Jedinstvo“, br. 293-294, god. LIV, Priština, 24-25. 10. 1998, nedeljni dodatak, str. 11.

 17. „Jubilej Radionice za klavirsku muziku“, prikaz koncerta, list „Jedinstvo“, br. 293-294, god. LIV, Priština, 24-25. 10. 1998, nedeljni dodatak, str. 11.

 18. „Folklorna baština – izvor inspiracije“, prikaz, list „Jedinstvo“ br. 300-301, god. LIV, Priština 7-8. 11. 1998, str. 11.

 19. „U znaku opere“, osvrt, list „Jedinstvo“, br. 341-342, god. LIV, Priština 12. 12. 1998, str. 8.

 20. „Savremena nastava solfeđa u Nemačkoj – predstavnici nemačke škole“, esej, časopis „Muzički glasnik“ UKCG, br. 6, god. II, Podgorica, oktobar-decembar 1998, str. 5-6.

 21. „Opera Karmen u Novogodišnjem izdanju“, prikaz, list „Jedinstvo“, br. 6-7, god. LV, Priština, 9.10. 1. 1999, str. 12.

 22. „Plodotvoran spoj“ („Književno delo Stefana Mitrova Ljubiše kao inspiracija muzičkim stvaraocima“), esej, list „Prosvjetni rad“, broj povodom 50 godina od osnivanja lista, br. 1, god. L, Podgorica, 15. 1. 1999, str. 50.

 23. „Hor Rastko u Galeriji fresaka“, prikaz koncerta održanog 17. 1. 1999, list „Jedinstvo, januar 1999. – zbog ratnih uslova, autor ne poseduje primerak nivina i nema podatke o ovom tekstu.

 24. „Narodna muzika Gane“, predstavljanje istoimenog CD-a, mesečni časopis „Beorama“ br. 86, god. 5, Beograd, januar 1999, str. 87.

 25. „Otvorena privatna kamerna opera“, članak, list „Jedinstvo“ br. 36, god. LV, Priština, 8. 2. 1999, str. 9.

 26. „Svetska premijera“, prikaz, list „Jedinstvo“ br. 44, god. LV, Priština, 16. 2. 1999., str. 9.

 27. „Svetska premijera u Zadužbini Ilije M. Kolarca“, osvrt, mesečnik „Beorama“ br. 88, god. 5, Beograd, mart 1999, str. 24.

 28. „Otvorena kamerna opera Madlenianum u Beogradu“, osvrt, mesečnik „Beorama“ br. 88, god. 5, Beograd, mart 1999, str. 24.

 29. Lajko Felix es Zenkara – Koncert 98“, recenzija CD-a L. Feliksa, „Beorama“ br. 88, god. 5, Beograd, mart 1999, str. 87.

 30. „Mladi talenti“, prikaz, list „Jedinstvo“, br. 72, god. LV, Priština 16. 3. 1999, /str./.

 31. „Sudbina jedne slike“, članak, list „Jedinstvo“ br. 76-77, god. LV, Priština 20-21. 3. 1999, str. 13.

 32. „IGRA Branka Zenovića za violinu i klavir“, prikaz, „Muzički glasnik“ UKCG, br. 7, god. III, Podgoricca, januar-mart 1999, str. 14.

 33. „Biografski protret Borislava Tamindžića“, „Muzički glasnik“ UKCG, br. 8, god. III, Podgorica april-juni 1999, str. 6.

 34. „Kanjoš Macedonović pretočen u operu PAŠTROVSKI VITEZ M. Logara“, esej, „Muzički glasnik“ UKCG, br. 9, god. III, Podgorica, juli-septembar 1999, str. 5.

 35. „Muzičko stvaralaštvo Mirka N. Petrovića Njegoša“, esej, „Muzički glasnik“ UKCG, br. 9, god. III, Podgorica, juli-septembar 1999, str. 6.

 36. Premijera: „Orfej u podzemlju“, prikaz, „Beorama“ br. 96, god. V, Beograd, novembar 1999, str. 14.

 37. „Osvrt na 31. BEMUS“, članak, „Beorama“ br. 96, god V, novembar 1999, str. 24-25.

 38. „Prikaz knjige Vlade Jovanovića: „Evropska svedočanstva o beogradskoj Operi“, „Beorama, br. 98, god. VI, januar 2000, str. 24.

 39. „Đoakino Rosini: Sinjor Bruskino“, kritika, „Beorama“, br. 100, god. VI, mart 2000, str. 9.

 40. „Muzička transpozicija poezije Branka Radičevića“, esej, časopis „Sveske“, br. 51-52, Pančevo, mart 2000, str. 127-130.

 41. Božestvena liturgija Dimitrija O. Golemovića“, „Beorama“, br. 102, god. 6, Beograd, maj 2000, str. 16.

 42. „Koncert dečijeg hora Rastko“, „Beorama“, br. 103, god. 6, Beograd, jun 2000, str. 16.

 43. „Koncert hora RTS-a u Sali KNU“, „Beorama“, br. 103, god. 6, Beograd, jun 2000.

 44. 61. „Zapisi narodnih pjesama iz Crne Gore“, prikaz knjige, „Beorama“ br. 104-105, god. 6, avgust 2000, str. 30.

 45. Prikaz knjige Dimitrija O. Golemovića: „Refren u narodnom pevanju“, „Beorama“, br. 103, god. 6, Beograd, jun 2000, str. 30.

 46. „Petar Ilić Čajkovski – Evgenije Onjegin (Narodno pozorište)“prikaz, „Beorama“, br. 110,/god.7/, januar 2001, str. 11-12.

 47. „Karl Orf – Mudrica (Madlenianum)“, prikaz, „Beorama“, br. 110, /god.7/, januar 2001, str. 11-12.

 48. „Operske zvezde Biserke Cvejić“, prikaz, „Beorama“, br. 110, /god. 7/, str. 11-12.

 49. „Prikaz knjige Radoslava Lazića: „Estetika operske režije“, „Beorama“, br. 110, /god.7/, januar 2001, str. 11-12.

 50. „Dr Branka Radović: Gorski vijenac i druga muzičko-scenska dela Nikole Hercigonje“, prikaz knjige, „Beorama“ br. 111, /god. 7/, februar 2001, str. 14.

 51. „70 godina Pevačkog društva Mokranjac“, članak, „Beorama“ br. 112, mart 2001, 25.

 52. „Novo: „Ansambl Arte“, članak, „Beorama“, br. 112, mart 2001, str. 25.

 53. „Razgovor s povodom: Josef Prudek – operski reditelj“, intervju, „Beorama“, br. 113, /god. 7/, april 2001, str. 11-12.

 54. „Beogradska premijera opere Dve udovice“, kritika, „Beorama“ br. 113, god. 7, april 2001, str. 12.

 55. Al’ što pevah neće propanuti (Muzička transpozicija poezije Branka Radičevića)“, esej, godišnjak „Krovovi“, br. 47/48/49, god. XIV/XV, Sremski Karlovci 2000/2001, str. 39-44.

72.“Veliki uspeh Pevačkog društva Mokranjac u Poljskoj“, intervju sa dirigentom Jelenom Jež, „Beorama“ br. 116/117, god. 7,  jul-avgust 2001, str. 18-19.

 1. Brankova lira akademika Dejana Despića“, prikaz, „Beorama“, br. 120, god.7, oktobar 2001, str. 21.

 2. „Biseri operske režije“, prikaz knjige Nedeljka grbe, „Beorama, br. 121, god, 7, decembar 2001, str. 20.

 3. „Od romantizma do džeza“, prikaz, „Beorama“, br. 124, god. 7, mart 2002, str. 10.

 4. „Gostovanja inostranih muzičara u Beogradu“, prikaz, „Beorama“ br. 125, god. 7, april 2002, str. 11.

 5. „Veče italijanske muzike“, prikaz, „Beorama“, br. 125, god. 7, april 2002, str. 11.

 6. Brankova lira akademika Dejana Despića“, prikaz, „Krovovi“, br. 54/55/56, god. XVII, Sremski Karlovci 2003, str. 171-173.

 7. „Novi broj časopisa Muzikologija (Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2002)“, prikaz, „Krovovi“, br. 54/55/56, god. XVII, Sremski Karlovci 2003, str. 173-174.

 8. Bal pod maskama – Đuzepe Verdi“, kritika, „Književna reč“ – list za književnost, kulturu, umetnost i društvena pitanja, br. 526, god. XXX/IV, Beograd, januar-februar 2005, str. 24.

 9. Santa Maria della Salute Laze Kostića umivena u muziku“, prikaz knjige i CD-a sa muzikom Miroljuba Aranđelovića, „Književna reč“, br. 527, god XXX/IV, Beograd mart-april 2005, str. 24.

 10. „Koncert Simonide Miletić“, prikaz, „Književna reč“, br. 528, maj 2005.

 11. „Hronika BEMUS-a: operske predstave“, prikaz, „Književne novine“, br. 1123, god. LVII, Beograd, novembar 2005, str. 17.

 12. „Aškenazi u Beogradu“, prikaz, „Književne novine“, br. 1124, god. LVII, Beograd, decembar 2005, str. 18.

 13. „Jevgenij Kisin u Beogradu“, prikaz, „Književne novine“, b. 1127, god. LVIII, Beograd, mart 2006, str. 21.

 14. „Muzički život: Gostovanje italijanske glumice i pevačice“, prikaz, „Književne novine“, br. 1128, god. LVIII, Beograd, april 2006, str. 22.

 15. „Međunarodna saradnja muzičara Crne Gore“, prikaz, „Književne novine“, br. 1133, god. LVIII, Beograd, septembar 2006, str. 21.

 16. „Sopstveni svet fantastike“, prikaz, „Književne novine“, br. 1134, god. LVIII, Beograd, oktobar 2006, str. 22.

 17. „Kompozitoru Babiću na dar“, prikaz autorskog koncerta, „Narodne novine“, br. 13489, god. LXIII, Nioš, 20. 2. 2007, str. 19.

 18. „8. Međunarodni Guitar Art Festival: Tomi Emanuel“, prikaz, „Književne novine“, br. 1138, god. LIV, Beograd, februar 2007, str. 22.

 19. „Pesme starih majstora“, prikaz, „Književne novine“, br. 1140, god. LIX, Beograd, april 2007, str. 20.

 20. „Zubin Mehta i Izraelska filharonija u Beogradu“, prikaz, „Književne novine“, br. 114.

 21. “Sa zatvaranja BEMUS-a: Jedinstveni kreativni impuls“, prikaz, „Književne novine“ br. 1147, god. LIX, Beograd, novembar 2007, str. 21.

 22. „Zimska koncertna retrospektiva: Koncert Katarine Anđelković“, prikaz, „Književne novine“, br. 1151, god. LX, Beograd, mart 2008, str. 23.

 23. „Osvežena Orfova kantata“, prikaz, „Književne novine“, br. 1152, god. LX, Beograd, april 2008, /namem broj str./

 24. „Hor SMŠ Slavenski u Ohridu“, članak, „Književne novine“, br. 1158, god. LX, Beograd, oktobar 2008, str. 20.

 25. „Početak sezone Beogradske filharmonije“, prikaz, „Književne novine“ b. 1159, god. LX, Beograd, novembar 2008, str. 20-21.

 26. „Milena Vilke – princeza sa violinom“, prikaz, „Književne novine“ br. 1159, god. LX, Beograd, novembar 2008, str. 20-21.

 27. „Opus Enia Morikonea“, prikaz, „Književne novine“, br. 1163, god. LXI, Beograd, mart 2009, str. 20.

 28. „U znaku klavirske muzike“, članak, „Književne novine“, br. 1164, god. LXI, Beograd, april 2009, str. 20.

 29. Slavenski – za srpsku decu sa Kosova“, članak, „Književne novine“, br. 1162-1163, god. LXI, Beograd, maj-juni 2009, str. 20.

 30. „Hor Braća Baruh: Nešto staro, nešto novo“, prikaz, „Književne novine“, br. 1167-1168, god. LXI, Beograd, jul-avgust 2009, str. 20.

 31. „Susret sa umetnikom“, prikaz, „Književne novine“, br. 1173-1174, god. LXII, Beograd, januar-februar 2010, str. 20.

 32. „Zavet sećanja“, prikaz, „Književne novine“, br. 1177, god. LXII, Beograd 2010, str. 20.

 33. „Rođendanski koncert Dejana Despića“, prikaz, „Književne novine“, br. 1178, god. LXII, Beograd, jun 2010, str. 20.

 34. „Srbi na Krfu“, članak, „Književne novine“, br. 1183, god. LXII, Beograd, novembar 2010, str. 21.

 35. „Stradanje po Mateju“, prikaz, „Književne novine“, br. 1188/1189, god. LXIII, Beograd, april-maj 2011, str. 20.

 36. „Koncert na baroknim instrumentima“, prikaz, „Književne novine“, br. 1191-1192, god. LXIII, Beograd, juli-avgust 2011, str. 20.

 37. „Koncert povodom obeležavanja 70 godina od početka Drugog svetskog rata“, prikaz, „Putevi kulture“ časopis za kulturu i umetnosti, br. 17, Kulturni centar Kruševac, jul-avgust 2011, str. 167.

 38. „Stradanje po Mateju“, prikaz koncerta, „Putevi kulture“, br. 17, Kruševac, jul-avgust 2011, str. 168-169.

 39. „Jubilej hora Melodi“, članak, „Književne novine“ br. 1196, god. LXIII, Beograd, decembar 2011, str. 20.

 40. „Kompozitori SANU 21. veka“, članak, „Književne novine“ br. 1197/98, god. LXIV, Beograd, januar-februar 2012, str. 20.

 41. „Napevi flamenka“ – multimedijalni događaj, prikaz, „Književne novine“ br. 1209-1210, god. LXV, Beograd, januar-februar 2013, str. 20.

  *O navedenoj knjizi koju je preveo sa španskog Roman Balvanović.

 42. „Koncept univerzalne harmonije“, prikaz, „Književne novine“ br. 1211, god. LXV, Beograd, mart 2013, str. 20.

  *O muzici za čembalo Fransoa Kuprena, kao i o vremeu u kojem je on živeo i stvarao.

O S T A L E   A K T I V N O S T I

 • Godine 2007-2008. Ana M. Zečević bila je autor i voditelj muzičke emisije “Harmonija” na Radio-Televiziji Vojvodina (1. program).

 • Od 1992. do 1994. godine radila je kao jedan od autora rubrike “Lekoviti kukurek” u emisiji “Top lista pingvina” Darka Kocjana na Radio Pingvinu, i kao producent radija.

 • 1997. Samostalna izložba slika u Galeriji “Crnjanski” – “Đuro Salaj”, Beograd. Takođe je narednih godina učestvovala na 10 kolektivnih izložbi u istom prostoru (ulje na platnju, akverel, gvaš, voštani pastel).

 • Od 1997. do 1999. godine bila je i asistent dirigenta Dečijeg gradskog hora koji je osnovala Skupština grada Beograda (horom je upravljao dirigent Đorđe Stanković).

 • U periodu od 1991. do 2008. godine učestvuje, kao pevački član, u radu horova: “Collegium musicum,”, Pevačko društvo “Mokranjac”, Madrigalski hor FMU.

 • Poslednjih godina sarađuje sa organizatorima Niških horskih svečanosti, učestvujući u prevođenju i korespondenciji sa ruskim izvođačima – gostima Festivala.

 • Ana M. Zečević govori ruski, engleski i italijanski jezik.