Petrovac – Promocija zbornika radova o muzici Paštrovića i Budve

 
 

Jazz festival

 

U četvrtak, 01. septembra 2016. godine, u Petrovcu na Moru, u okviru 10, jubilarnog Petrovac Jazz Festivala, održaće se predstavljanje zbornika naučno-stručnih, popularnih i umjetničkih radova o muzičkoj tradiciji Paštrovića i Budve – “Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje”, koji su početkom ove godine priredili dr Zlata Marjanović i Dušan Medin, MA. Izdavači knjige su Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak” i Društvo za kulturni razboj “Bauo” iz Petrovca.

Promocija zbornika u Petrovcu odviće se u muzej-sobi Spomen doma Crvena komuna s početkom u 20.30 časova, a govoriće prof. dr Slobodan Jerkov, mr Dobrila Popović, spec. Davor Sedlarević i Dušan Medin, MA, dok će program voditi Danijela Medigović Kuč. Riječ na početku – Vinko Mihajlović, direktor Petorvac Jazz Festivala.

Zbornik je u okviru tradicionalnih “Dana Stefana Mitrova Ljubiše” već predstavljen u beogradskom Etnografskom muzeju proljeća 2016, a nedavno je o njemu bilo riječi i povodom “Dana umjetnika Budve” na starogradskom Trgu pjesnika.

O zborniku iz pera mr Ane M. Zečević, urednice:

Zbornik radova o paštrovskoj i budvanskoj muzickoj tradiciji i srodnim temamaPublikaciju “Začuh vilu đe pjesan poje: zbornik radova o paštrovskoj i budvasnkoj muzićkoj tradiciji i srodnim temama” na proleće 2016. godine priredili su etnomuzikolog dr Zlata Marjanović i Dušan Medin, arheolog i master menadžer u kulturi i medijima. Urednica izdanja je mr Ana M. Zečević, teoretičarka muzike, dok su recenzenti akademik Petar Vlahović, etnolog, prof. dr Anika Vukčević Skovran, istoričarka umetnosti, i mr Dobrila Popović, muzikološkinja. Stručni saradnici u radu na zborniku su Stanka Janković Pivljanin, dipl. filolog srpskog jezika i književnosti – master, i Davor Sedlarević, spec. vaspitač tradicionalnih igara. Zbornik je objavljen u okviru Biblioteke „Kulturno nasljeđe Paštrovića“, čiji je urednik Dušan Medin, MA, recenzent Biblioteke je dirigent, maestro Bojan Suđić, a izdavači Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ i Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru (za izdavače dr Pavle R. Anđus i Mila Medin). Lektura i korektura – Katarina Pišteljić, dizajn korica i tehničko uređenje – Jasmina Živković, štampa „Topalović“ (Valjevo), tiraž prvog izdanja koje ima 392 stranice (deblje hartije), B5 formata, uokvirenog mekim povezom – 200 primeraka. Zbornik je rezulata rada dva multidisciplinarna okrugla stola „Paštrovske muzičke teme“ održana u Beogradu i Petrovcu na Moru 2014. godine, na kojima je uzelo učešća 20ak istaknutih naučnika i umjetnika iz Crne Gore i Srbije. Već po podnaslovu zbornika može se dobiti uvid u širok spektar zanimljivih tema, obrađenih u ovoj publikaciji. Ideja priređivača bila je da prikažu relevantne podatke o do sada prikupljenom paštrovskom i budvanskom kulturnom i muzičkom nasleđu i novijem stvaralaštvu, te da ga afirmišu i popularišu kroz različite vidove naučnih i stručnih radova, sakupljenih i zapisanih sećanja i svedočenja naroda Primorja, Budve i Paštrovića, kao i kroz niz priloga, pre svega, muzičkih. Već u Uvodnom slovu „Muzička škrinja Paštrovića i Budve“, priređivači ističu da je u zborniku prikazan svega deo istražene građe i da sadržaj zbornika treba „više da ukaže na one muzičke osobenosti koje su autorima u trenutku bile istraživački privlačne, nego i da ponudi konačan uvid u izabrane teme“. Cilj prikupljene građe je da da se prikažu muzičke teme Budve i bliskog paštrovskoj područja nekada i danas, ali i da se ostavi prostor za buduće naučne i stvaralačke poduhvate. U zborniku se nalazi ukupno 35 radova ukoplnjenih u devet tematskih celina (glava), naslovljenih prema poetskim melostihovima „istrugnutim“ iz paštrovskih i budvanskih tradicionalnih i autorskih pesama.

O priređivačima:

Dr Zlata Marjanović

Zlata MarjanovicRođena je u Beogradu 1966. godine. Na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu diplomirala je 1990. godine, gde je magistrirala 1997. s radom “Vokalna muzička tradicija Boke Kotorske”, i doktorirala 2013. godine s temom “Narodna muzika Boke Kotorske i Crnogorskog primorja”, pod mentorstvom dr Dimitrija O. Golemovića. Od 1988. do 2003. godine je radila kao profesor muzičkih predmeta u nekoliko srednjih muzičkih škola u Srbiji i kao viši predavač etnomuzikologije na Višoj muzičkoj školi u Nišu, a od 2005. godine radi kao profesor etnomuzikologije, tradicionalnog pevanja, tradicionalnog sviranja i narodnih ansambala u Srednjoj muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu. Još od studija istražuje probleme vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne tradicije u Crnoj Gori (Boka Kotorska, primorje sa zaleđem, Cetinje i okolina) i Srbiji (istočna, jugoistočna i severozapadna Srbija, jugoistočno Kosovo). Objavila je više desetina naučnih i stručnih radova, kao i knjige: “Vokalna muzička tradicija Boke Kotorske” (Podgorica, 1998), “Narodne pesme Crne Gore po tonskim zapisima i odabranim beleškama Nikole Hercigonje” (Podgorica, 2002), “Narodna muzika Grblja” (Grbalj–Podgorica, 2005) i “Primorju na veliko znamenje” (Beograd – Petrovac na Moru 2016), a kouatorka je knjige “Pjesme dalmatske iz Boke Ludvika Kube (1907. g.)” sa dr Jakšom Primorcem (Perast, 2015). Priredila za štampu knjigu Jovana Miloševića “Zapisi narodnih pjesama iz Crne Gore” (Podgorica, 2000), uredila “Zbornik radova učesnika: prvi etnokamp Kolašin (1–6. avgust 2015)” sa Davorom Sedlarevićem (Kolašin, 2016) i “Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje” sa Dušanom Medinom (Beograd – Petrovac na Moru, 2016). Živi u Pančevu.

Dušan Medin, MA

Dusan MedinRođen je 1990. u Kotoru. U rodnom Petrovcu na Moru završio je osnovnu školu, Gimnaziju (društveno-jezički smjer) u Baru, diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završio master studije menadžmenta u kulturi i medijima na UNESCO katedti u Beogradu i Lionu (tema: kulturni život i kultura politika u Petrovcu na Moru), trenutno je na master studijama arheologije. Ima profesionalno iskustvo u istraživanju i afirmaciji kulturne baštine, menadžmentu u kulturi, organizaciji kulturnih, naučnih i zabavnih događaja, izdavaštvu, medijima. Program je menažer Društva „Bauo“ za kulturni razvoj Petrovca na Moru i član sekcije za kulturu zavičajnog udruženja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak”, u kom je kao višegodišnji sekretar koordinirao brojnim projekatima. Zainteresovan je za antičku i novovekovnu baštinu Primorja, istoriju i teoriju arheologije, recepciju prošlosti i kulturne baštine, studije materijalne kulture, menadžment u kulturi i kulturnu politiku. Priredio je dva zbornika radova “Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje” sa dr Zlatom Marjanović (Beograd – Petrovac na Moru, 2016) i “Zidine nad nemirnim morem” o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu sa Goranom Pajovićem (Budva, 2016), zatim je uredio desetak naučno-stručnih i popularnih publikacija, objavio više radova iz arheologije i kulturne istoiografije, bio autor i saradnik na dokumentarnim izložbama, organizovao i učestvovao na brojnim naučnim konferencijama, okruglim stolovima, radionicama i drugim projektima; između ostalog, inicijator je, autor i organizator niza projekata o kulturnoj istoriografiji svog zavičaja, među kojima se izdvajaju „Paštrovske muzičke teme“ (2014), „Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv“ (2015/2016), edicija „Paštrovsko kulturno nasljeđe“ (2016). Živi i radi u Petrovcu na Moru i Beogradu. Trenutno je zaposlen u Službi predsjednika Opštine Budva na poslovima iz kulture i medija.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


18 − 16 =