Podgorica – Izložba instalacija Branke Uljarević

 

Galerija Centar

 
 

U utorak, 2. septembra sa početkom u 20 časova u galeriji „Centar“ biće otvorena izložba instalacija Branke Uljarević pod nazivom „Periferija”. Ovo je njeno prvo samostalno predstavljanje u Crnoj Gori.

Branka Uljarević je rođena 1988.godine u Kotoru. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, odsjek vajanje, u klasi profesora doc. Rista Radmilovića.  Magistrirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Brnu, Česka Republika, odsjek skulptura-slobodni izraz i instalacija, u klasi prof. Jana Ambruza u junu 2014, sa nagradom prodekana za najbolji praktični magistarski rad. Izražava se kroz prostornu instalaciju i arhitektonske crteže. Do sada je imala jednu samostalnu izložbu u Brnu, Češka Republika i više kolektivnih izložbi.

Arhitekta Vladimir Parežanin je zapisao o njenom radu: “Umjetnik, akademski vajar Branka Uljarević, nas, snagom ličnog centra, dovodi i svojim radom, postavlja u centar savremene komunikacijske dileme.

Forsirajući temu centra ona nalazi za sporne komunikacijske rutine između periferije i centra. Umjetničkom instalacijom, kao objektom komunikacije, evokacije, kodirane poruke, praveći otklon od podražavanja i materijalnosti, ali ne i materije, nam predstavlja ličnu stvaralačku supstancu. Oslonjena na britak, tvrd geometrizovan crtež, formira nedvosmislene figure, nalik logičkim putokazima, silnicama i smjerovima inteziteta. Zapravo, pomoću njih, definiše instance, ishode komunikacije između periferije i centra“.

O ovom projektu umjetnica je rekla: “Izbjegavam socijalne teme, interesuje me prostor i materijal. Međutim, ova izložba je izuzetak; osjetila sam potrebu da „nešto” kažem na prvoj samostalnoj izložbi u mojoj zemlji. Posljednje dvije godine sam istraživala mogućnosti stakla kao tradicionalnog českog materijala. Pored toga interesuje me geometrija i geometrijski crtež … Reagujući na poziciju periferije ja se fokusiram na vlastitu mikro okolinu i odlučujem se za participativni pristup kroz lokalne teme i direktnu komunikaciju sa građanima. Moj rad bi trebalo da posmatrača asocira na periferiju i ujedno da mu omogući da prepozna sebe samog u njoj. Moji objekti predstavljaju puteve koji vode „ka centru” i „od njega” tj.unutra i izvan. Putevi su uski i jako je teško kretati se njima…

Ideja za ovaj rad je potekla iz naziva galerije  Centar “.

Izložbu će otvoriti arhitekta Vladimir Parežanin, asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

 

Rad Branke Uljarevic

 

Savremenu umjetničku produkciju nije moguće shvatiti izvan konteksta društvene okoline, političkih prilika, kulture, tradicije, ideologije, ekonomije i medija u kojoj je djelo nastalo. Kada bismo htjeli krajnje pojednostavljeno okarakterisati podgoričku umjetničku scenu s obzirom na širi kontekst, može se reći kako je snažno i trajno obilježena iskustvom i osjećajem perifernosti u odnosu na centre iz šireg regionalnog područja. Ta priča o perifernosti se stoga nerijetko pominje i objašnjava,ali se ne radi mnogo na tome da se ona umanji.Većina ljudi svoj glavni grad ne vidi u tom obliku,obliku periferije u odnosu na ostale centre iz regiona.Medjutim periferijalnost bi trebala postati češća preokupacija lokalnih umjetnika,kao rezultat bilježenja njihove stvarnosti i kritičkog osvrtanja na istu.(Jedino se na taj način nešto može i promijeniti).

Cilj moje izložbe jeste da “komuniciram” sa gradjanima našeg “centra” u galeriji centar i u nju unesem objekte,elemente koji nas asociraju na kretanje,objekti sa ulazima i izlazima.Kao što Malcom Dikson kaže da riječ centar implicira da tu postoji i periferija,da postoji ono što je unutar i izvan-kao što će se na mojim objektima vidjeti.

Zapravo ideja za naziv izložbe i za cijeli koncept je proistekla iz naziva galerije Centar.

Obično su se u periferijama smještale fabrike i druge gradjevine u kojim su se proizvodile odredjene sirovine itd.

Sve to podrazumijeva prije svega korištenje industrijskih materijala,koji u sebi sadrže takodje i prošlost sa kojom se ljudi kod nas odmah identifikuju i posmatarju je nostalgičnim očima,tako da im ta priča ujedno može privući pažnju i onda im ukazati na problem koji imamo danas.

Ovakav vid ukazivanja problema i ujedno njegovo rešavanje bi se moglo takodje odigrati u selu u kojem nema ni naznaka popularne ili masovne kulture niti tradicionalnih umjetničkih institucija, gdje bi se redovno izlagala savremena umjetnost aktuelnih crnogorskih umjetnika, pri čemu bi svaki rad bio izložen čitav mjesec – znatno duže nego što bi bio u većini galerija.Ovakavi projekati imaju edukativni karakter ujedno.

Medij preko koga bih se izrazila bi bila umjetnička instalacija,jer je to bila moja preokupacija na magistarskim studijama,ali svakako i jedan od aktuelnih vidova umjetničkog izražavanja.Ovaj projekat bi podrazumijevao unos već gotovih i u druge svrhe namjenjenih materijala,koje planiram dobaviti sa nekih od podgoričkih odpada,i njihovo instaliranje u prostoru.

Branka Uljarević

 

Rad 2 Branke Uljarevic

 

Umjetnik, akademski vajar Branka Uljarević, nas, snagom ličnog centra, dovodi i svojim radom, postavlja u centar savremene komunikacijske dileme. Forsirajući temu centra ona nalazi za sporne komunikacijske rutine između periferije i centra. Umjetničkom instalacijom, kao objektom komunikacije, evokacije, kodirane poruke, praveći otklon od podražavanja i materijalnosti, ali ne i materije, nam predstavlja ličnu stvaralačku supstancu. Oslonjena na britak, tvrd geometrizovan crtež, formira nedvosmislene figure, nalik logičkim putokazima, silnicama i smjerovima inteziteta. Zapravo, pomoću njih, definiše instance, ishode komunikacije između periferije i centra.

Takvi vektori nisu uvek uprti ka centru, ali su, opominje, sa energijom koja je, ukoliko joj se odredi put i ishodište, u stanju da formiraju nove centre, da definišu nove magnetizme, da postave nove polaritete.

Nadmaterijalnim jezikom znakova, konstituiše formu bez poetike, bez narativa, pokazujući otklon od centra, i kako sama kaže, time ukaze na periferiju. Takvom negacijim negacije se vraća u ishodište i daje značaj periferiji kao periferiji ideje, periferiji stvaranja, periferiji kao predprostoru potencijala misaonog i stvaralačkog naboja, koja potvrđuje postojanje centra. Snagu izražaja iskazuje jednostavnim vokabularom, prostim relacijama, odnosima osnovnih konstituenata, kojima misao postavlja za periferiju riječi.

Relacije između periferije i centra su stalna pitanja i problemi, odnosno potencijali ekscentra, koji će, kod Branke, važiti i transponovani u druge medije i druga okruženja. Odnos grada i sela nije istinska tema, već poligon za vježbu transmisije ideje, bez transformacije i prilagođavanja, već samo prelaska na drugi iskaz i ekspoziciju. S’toga je ovaj napor sklon stalnom ponavljanju i recikliranju ideje, zapravo stalnoj tranziciji.

Brankine instalacije su neasocijativne, misaono eksplicitne i angažovane, ne dotiču se, ne gledaju se, one se, zapravo, čitaju. Tu su da postave pitanja o relacijama među logičkim opozitima centra i periferije, unutrašnjosti i spoljašnjosti, dijela i cjeline.

 

Univerzitet u Beogradu | Arhitektonski fakultet
Departman za arhitekturu | Kabinet za vizuelne komunikacije
asistent Vladimir Parežanin, mast.inž.arh.
kandidat za doktorsku disertaciju 

Trebinje, 26. avgust 2014. godine

 

Rad 3 Branke Uljarevic

 

ULJAREVIĆ BRANKA

Branka UljarevicCitizenship: Montenegrin

Date of Birth: 02 February 1988. Kotor

Contact: Tel: +420 608 459 792 ; +382 68 710 665

e-mail : ULJAREVIC_branka@yahoo.com

Address: Bratislavska 52,61700 Brno, Czech Republic

Education:

2012 to 2014 Master’s,Mgr, Faculty of Fine Arts, Department of Sculpting art installation, Brno University of Technology, Czech republic

2007 to 2011 Bachelor’s B.A. Academy of Fine Arts in Trebinje, University of East Sarajevo, Bosnia and   Herzegovina , GPA 9.2. (9 is equivalent to B) Thesis: ‘’My poetics, what I seek and what I want to accomplish through the sculpture’’

Exhibitions:

2014 final MA exhibition “Possibilities  of glass” ,abandoned factory Ponava,Brno Czech Republic

2014 solo exhibition “Drawing with Furniture and Glass”,gallery Alua,Brno Czech Republic

2013 final exhibition-klauzura;atelier Faculty of Fine Arts Brno,Czech Republic

2013 participiant and organizer of art Eko colony in Herceg Novi,MNE

2013 participant in the art colony “Wood 2013” Thomas Bata Foundation Zlin,Czech Republic

2013  final exhibition-klauzura;Mala Amerika Brno,Czech Republic

2013 group exhibition,old factory Vlnena Brno,Czech Republic

2012 final exhibition-klauzura;atelier Faculty of Fine Arts Brno,Czech Republic

2011 diploma final solo exhibition,gallery Academy of Fine Arts Trebinje,Bosinia and Herzegovina

2011 participant in the art colony “Aligovo Jezero“, Bosnia and  Herzegovina

2010 club Anastasije Popović,Trebinje, Bosnia and  Herzegovina

2009 and 2010 Eko fest,Herceg Novi,Montenegro

Awards:

2014 Vice-Dean price; Faculty of Fine arts,VUT-Technical University in Brno,Czech Republic

2014  selected candidate for The Forge Artist Residency La Fragua,Belalcázar, Spain

2013 selected candidate for NES artist residency,Iceland

2013 2014 Scholarship of International Visegrad Fund

2013 PoC for Czech Republic and Slovakia; OMSA-organization of Montenegrin students abroad

2013 Candidate of artist Nuceleo project in Ghent,Belgium

2013 Working in organization of  Eko colony in Herceg Novi

2011 Training in the sculpture studio of Professor Risto Radmilovic, where I had opportunity to work in a studio, improve techniques, crate new structures and visions and explore different variations in this field.

2011 University of East Sarajevo Award for the Best student in generation, awarded for best students in the field of art

2008-2011 Scholarship of „Aleksandar Duković foundation” Herceg Novi, Mntenegro

Languages

Srbian/Croatian/Bosnian (mother tongue)

English (advanced)

Czech (advanced)

Italian (elementary)

Computing skills

Microsoft office (Word,Exel,Power Point),Photoshop,Skech Up

Other skills

-Self-motivated, committed and determined in achieving my goals; Creative thinking;Capacity to work hard under pressure ; Adaptable and quick to learn new skills; Strong organizational skills in a variety of situations ; Have initiative and can work independently or as a part of team