Podgorica – Izložba “Moć umnožavanja / Brojanice” Velja Stanišića

 

“Moć umnožavanja / Brojanice”

 

U petak, 28. septembra sa početkom u 19 časova u Perjaničkom domu na Kruševcu biće otvorena izložba „Moć umnožavanja / Brojanice“ Velja Stanišića.

Izložbu organizuje Centar savremene umjetnosti Crne Gore povodom 22 godine umjetničkog  rada i života ovog umjetnika. Na izložbi će biti predstavljeni i radovi 99 crnogorskih umjetnika koji su se odazvali pozivu Velja Stanišića. Umjetnik će te večeri razmijeniti svoje radove sa kolegama i tako duh kolekcionarstva, solidarnosti i uvažavanja među umjetnicima učiniti javnim.

Veljo Stanišić rođen je 1964. godine u Nikšiću. Akademiju likovnih umjetnosti-smjer grafika završio je u Sarajevu 1989. godine Prethodno je u Nikšiću završio dvogodišnji studij likovne umjetnosti na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću. Samostalno je izlagao u Sarajevu, Podgorici, Parizu, Beogradu i Njujorku kao i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Nikšiću.

U katalogu koji prati izložbu dr Dušan Krcunović je, između ostalog, zapisao: „Credo njegove grafike je da to osnovno, bazično i primordijalno postoji, da je bitna dimenzija ljudskog života, ali i da je skrivena, zaboravljena ili potisnuta u kalamburu savremenih poststrukturalističkih diskursa netolerantnih prema svakoj bitnosti, zvala se ona Bog, ličnost, identitet, priroda, istina ili zajednica. Ova izložba je umjetnička reakcija na poststrukturalistički vokabular tih proskribovanih i represiranih esencijalnih pojmova.“ Iste večeri, nakon svečanog otvaranja, biće organizovan art market grafika Velja Stanišića povodom nabavke violine za učenicu Atanasiju Stanišić, članicu Beogradske filharmonije koja će održati prigodan mini koncert.

Izložbu, koja će trajati narednih sedam dana, otvoriće dr Dušan Krcunović, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O AUTORU I NJEGOVOM STVARALAŠTVU
KLIKNITE NA POČETNU STRANICU KATALOGA