Podgorica – Izložba „Presjek crnogorske likovne scene“

 

Centar savremene umjetnosti - logo

 
 

U četvrtak, 5. maja u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića biće otvorena izložba pod nazivom „Presjek crnogorske likovne scene“.

Povodom jubileja – 10 godina obnove nezavisnosti Crne Gore izložbu organizuje Centar savremene umjetnosti Crne Gore u saradnji sa Žanom Filipović, istoričarkom umjetnosti.

Ovim povodom Žana Filipović je zapisala: “Kultura i umjetnost određuju duhovni identitet jednog naroda. U njima se čuva od zaborava sve što je vrijedno u duhovnoj istoriji. U tom kontekstu, umjetnost je otpor zaboravu, način da se sve što je vrijedno sačuva u vanvremenskoj memoriji i postane kulturna baština, inspiracija za nove umjetnike i njihove stvaralačke napore. Crnogorska likovna umjetnost se u kontinuitetu razvijala između ljepote i bogate istorije naše države kao i kreativnosti i autentičnosti njenih stvaralaca.
Na ovoj izložbi biće zastupljeni utemeljivači i još uvijek aktivni stvaraoci koji rade i žive u Crnoj Gori, kao i oni koji stvaraju van njenih granica. Njihovi pojedinačni dometi rano su postali značajni za dalji razvoj naše likovne umjetnosti. Oni su bili ti koji su skrenuli pažnju na značaj crnogorske likovne poetike. Visokim umjetničkim dometima, uspjesima u zemlji i inostranstvu, potvrdili su da je crnogorska likovna umjetnost najveći domet crnogorskog duha i nastavili kontinuitet respektabilnih likovnih vizija koji još uvijek traje.”

Svojim radovima će se predstaviti: Krsto Andrijašević, Milivoje Babović, Anka Burić, Đeljoš Đokaj, Zdravko Gagović, Mile Grozdanić, Nikola Gvozdenović, Filip Janković, Mihailo Jovićević, Dragan Karadžić, Boško Odalović, Tomo Pavićević, Pavle Pejović, Miki Radulović, Risto Radmilović, Nikica Raičević, Bane Sekulić, Slobo Slovinić, Vojo Stanić, Vojo Tatar, Rajko Todorović – Todor, Uroš Tošković, Nikola Vujošević i Stanko Zečević.

Izložba u Dvorcu Petrovića se može pogledati do 15. maja.

Svečanost zvaničnog otvaranja izložbe održaće se sljedeće sedmice.

 

Presjek crnogorske likovne scene