Podgorica – Perjanički dom – izložba “Raskršće”

 

U utorak, 13. novembra u Perjaničkom domu na Kruševcu sa početkom u 19 časova biće otvorena izložba pod nazivom „Raskršće“ na kojoj će se predstaviti četiri umjetnika – Abaz Dizdarević, Dino Karailo, David Marenović i Miki Popović.

U tekstu koji prati izložbu Milena Pejović je, između ostalog, zapisala: “Svaki pokušaj da se posredstvom adekvatne teorijsko-pojmovne aparature opišu i analiziraju izloženi radovi, unaprijed određujem kao promašaj. Jer umjetnost se ne može naći ni na kom drugom putu, do na svom sopstvenom. Stvaralački kredo ovih umjetnika, ostvaren i potvrđen kroz njihov dosadašnji rad i angažman, najviše govori o ovoj izložbi.

Ova umjetnička grupa gradi ubjedljiv dokaz da je osjećajna sposobnost jedini ispravni put ka najintimnijoj suštini umjetničke djelatnosti. A “Raskršća”, osim što predstavlja reprezentativni presjek njihovog rada, još jedna je potvrda da je svaki od njih ponaosob, na sebi svojstven način, otvorio svoj put i već smjelo korača njime.“

Izložbu, koja će trajati do 23.novembra, otvoriće Milena Pejović.

 

Abaz Dizdarević, rođen je 1978. godine u Bijelom Polju, Crna Gora. Završio je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, Odsjek slikarstvo gdje je stekao i zvanje magistra slikarstva. Docent je na Departmanu umjetnosti, Internacionalni Univerzitet Novi Pazar. Organizovao je jedanaest samostalnih a učesnik je više kolektivnih izložbi. Član je ULUCG, ULUBIH, SULU. Adresa: M.Dizdarevića 3, BIjelo Polje, tel: +382 (0)67 223 098, email: abazdiz@hotmail.com

Dino Karailo, rođen je 1977. godine u Beogradu, Srbija. Završio je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, Odsjek slikarstvo gdje je stekao i zvanje magistra slikarstva. Docent je na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Atlas. Organizovao je pet samostalnih izložbi a učesnik je više kolektivnih izložbi. Član je ULUCG. Adresa: Moskovska 12, Podgorica, tel: +382 (0)20 247 380, +382 (0)67 527 455, email: karailo@yahoo.com

David Marenović, rođen je 1976. godine u Zadru, Hrvatska. Nakon Srednje umjetničke škole “Petar Lubarda” upisuje Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, gdje diplomira na Odsjeku slikarstvo u klasi profesora Smaila Karaila. 2007/2008. godine boravi na studijskom usavršavanju u “Umea Institute of Design”, Švedska. Učesnik je više kolektivnih izložbi i likovnih kolonija. Član je ULUCG. Adresa: Blok 5, Podgorica, tel: +382 (0)67 430 929.

Miloš Miki Popović, rođen je 1972. godine u Titogradu. Završio je Faklultet likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi prof. Branislava – Bana Sekulića. Član je ULUCG. Ima status slobodnog umjetnika. Predsjednik je NVO Svjetske umjetničke igre, Nacionalni odbor Crne Gore koja se bavi promocijom nacionalne crnogorske kulture na svjetskom nivou. Organizovao je osam samostalnih izložbi. Učesnik je međunarodnih kolonija a učestvovao je na međunarodnim kolektivnim izložbama. Slike mu se nalaze u više muzeja kao i u privatnim zbirkama.