Podgorica, Perjanički dom – Izložba Verice Bulatović-Filipović

 

Centar savremene umjetnosti2

 
 

U utorak, 24. septembra sa početkom u 20 časova u Perjaničkom domu biće otvorena izložba Verice Bulatović-Filipović „Eci peci pec“.

Verica Bulatović-Filipović je rođena 1980. u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 2003, odsjek-slikarstvo, u klasi prof. Branislava Sekulića. Magistrirala je na istom fakultetu 2013. u klasi prof. Dragana Karadžića. Član je ULUCG-a od 2006. Do sada je imala 4 samostalne izložbe, u Podgorici, Beogradu i Cetinju. Izlagala je na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

U katalogu koji prati izložbu istoričarka umjetnosti Ljiljana Karadžić je, između ostalog, zapisala: „Princip dječije brojalice „Eci peci pec“ je u osnovi novih radova Verice Bulatović Filipović. Dovodeći u vezu eliminatornu igru iz ranog djetinjstva sa metafizičkim pitanjima života i smrti, umjetnica podsjeća posmatrača na egzistencijalne istine, prećutane ili naprosto zaboravljene. Polazište radova je u fotografijama sopstvene ruke i  pseće lobanje. Kolažiranjem, dovođenjem u začudne relacije ruke kao žive tvari i lobanje kao nečega što je mrtvo, umjetnica ukazuje na krhku, nestabilnu granicu između života i smrti.

Kolažirane radove obrađuje softverski, pakuje ih u crne kutije, a potom interveniše gestualnim crtežom poput EKG-a, rukom pisanim citatima iz Biblije, citatima Iva Andrića, aplicira rentgenske snimke, ušiva i lijepi fragmente, dodaje mreže i žicu. Krstolika forma se provlači, više ili manje vidljiva, kroz sve radove. Akumuliranjem, jukstaponiranjem i preplitanjem materijala različitih kakvoća, energija i ontološkog statusa stvara vizuelne sklopove koji nijesu slučajni, nadrealistički sudari, već su rezultat autorkine vjere da je, bez obzira na složenost i segmentiranost nas samih i svijeta u kome živimo, sve dio kružnog ciklusa.“

Izložba se može pogledati narednih 15 dana.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE NA KATALOG

Kataloz za izkozbu Verice Bulatović Filipović