Podgorica – Predavanje “Aspekti istorije Centralne Evrope u ogledalu muzike”

 

Znak biblioteke Radosav ljumovic Podgorica

 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović” Podgorica, Humboltovo društvo i
Austrijska ambasada Podgorica organizuju

 
 

PREDAVANJE

 

 

ASPEKTI ISTORIJE CENTRALNE EVROPE U OGLEDALU MUZIKE

 

predavač HARALD HASLMAJER, austrijski profesor

 

 

Predavanje će biti na njemačkom jeziku, a konsekutivni prijevod je obezbijeđen tokom cijelog trajanja predavanja, kao i brojni muzički primjeri

                  

 

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“, Njegoševa 22,

utorak, 16. aprila 2013. godine, sa početkom u 19,00 časova