Podgorica – Retrospektivna izložba crnogorskog umjetnika Krsta Andrijaševića

 

Dvorac Petrovica u Podgorici

 
 

U utorak, 10.marta sa početkom u 19 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Dvorcu Petrovića na Kruševcu biće otvorena retrospektivna izložba crnogorskog umjetnika Krsta Andrijaševića pod nazivom „Lice Ogledalo“.

Retrospektiva „Lice Ogledalo” pružiće uvid u cjelokupan opus Krsta Andrijaševića, jednog od najznačajnijih crnogorskih umjetnika. Na izložbi će biti predstavljene skulpture, crteži i slike a biće prikazani i dokumentarni filmovi o umjetniku u produkciji Javnog servisa RTCG i produkcijske kuće „Vjeverica”.

Andrijaševićev opus je jedan od najuzbudljivijih i najdirljivijih u crnogorskoj umjetnosti. Stavljajući u fokus svojih interesovanja čovjeka, umjetnik ne teži sferama reprezentativnosti, već su njegovi radovi, bilo da je riječ o skulpturama, slikama ili crtežima, usmjereni ka buđenju najdubljih emocija sa prigušenim dramskim fonom. Skulpture, rađene uglavnom u drvetu, vanrednih likovnih vrijednosti, izraz su poetike koju umjetnik kontinuirano decenijama gradi na koncepcijskim izvorima koji svoje uporište imaju u arhetipskim obrascima. Izbor drveta kao materijala nije samo Andrijaševićev senzibilni odgovor izazovu materije, već tu postoji neka trajnija i temeljnija, čak iskonska veza. Drvo postaje ekvivalent čovjekovog pratijela i praduše, podložno dakako, trošnosti i konačnom fizičkom kraju. Umjetnikova visoka vajarska kultura se ispoljava u najvišem stepenu baš onda kada se njeni elementi prividno, ili spolja, svode na minimum, tj. kvantitativno smanjenje biva jednako kvalitativnom povećanju. Andrijašević suvereno vlada i crtežom kao likovnom disciplinom. Možda nam njegov crtež, na momente, izrazitije svjedoči o potresno osjećajnom svijetu umjetnikovih razgovora sa sobom. Čini se čak, da su crteži i slike, u Andrijaševićevom slučaju, značajna dopuna za razumijevanje njegove ukupne poetike, kako je primijetio istoričar umjetnosti Dragan Radovanović.

Krsto Andrijašević je rođen 1948. godine u Balosavama kod Vilusa. Osnovnu školu završio je na Vilusima, a gimnaziju u Nikšiću. Završio je Pedagošku akademiju u Nikšiću, likovni odsjek i Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi vajara Jovana Kratohvila. Živi i radi u Nikšiću. Izlagao je na samostalnim izložbama u Podgorici (Titogradu), Nikšiću, Danilovgradu, Tivtu, Bijelom Polju, Pljevljima, Bariju i Parizu kao i na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Nagrade za skulpturu ,,Risto Stijović’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG-a četiri puta (1989, 1998, 2010 i 2014.) kao i Nagrade za crtež ,,Milo Milunović’’ na Tradicionalnoj izložbi ULUCG-a (1994) i Nagrade za skulpturu ,,Drago Đurović’’ Umjetničke kolonija Danilovgrad (2010).

Izložbu u Dvorcu Petrovića će otvoriti kustoskinja izložbe Ljiljana Karadžić, istoričarka umjetnosti.