Podgorica – Samostalna izložba Ivane Smiljanić

 

 

Perjanicki dom na Krusevcu - 3

 
 

U utorak, 9. septembra, sa početkom u 20 časova u Perjaničkom domu biće otvorena samostalna izložba Ivane Smiljanić pod nazivom „Nevidljiva“. Izložbu čini ambijentalna postavka sačinjena od zidnih crteža i zvuka.

U autorskom stejtmentu umjetnica je zapisala: „Koristeći zvuk, zidni crtež i neke svoje intimne beleške, kreirala sam jedan neobičan ambijent u kome postaje vidljivo sve što se toliko teško vidi, da ni ne verujemo da postoji. Nešto pažljivo skrivano i lucidno u partnerskim odnosima…“ Ivana Smiljanić (rođena 1980.u Beogradu) je vizuelna umjetnica, performerka i plesačica. Koristeći različite medije i resurse sopstvenog tijela, umjetnica preispituje i problematizuje iskustva/pojave/probleme sa kojima se susrijeće kao žena, kao umjetnica i kao građanka. Diplomirala je 2005. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i magistrirala na istom fakultetu 2009. godine. Završila Ženske studije pri Centru za ženske studije u Beogradu 2013. godine. Dobitnica je Nagrade Henkel Art Award za Srbiju u 2011. godini i Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2009. godinu. Njeni radovi su dio Kolekcije Telenor. Realizovala je 16 samostalnih izložbi i performansa i više od pedeset puta izlagala na grupnim izložbama i festivalima u zemlji i inostranstvu. Živi u Beogradu.

U katalogu povodom izložbe Dubravka Đurić je, između ostalog, zapisala: „U multimedijalnom polju savremene umetnosti, rad sa jezikom odvija se na više nivoa. U aktuelnoj instalaciji, ispisane reči na podlozi zida galerije upotrebljene su da bi se njima opcrtale konture ženskog tela u pokretu. Svaka kontura je sačinjena od jedne fraze koja se beskonačno ponavlja. Repetativnost rečenica i fraza stvara izvesnu ambivalentnost u smislu poigravanja njihovim semantičkim potencijalnom.

Semantički aspekt reči je prisutan, ali se beskrajnim ponavljanjem istovremeno i prazni.  Reči su u funkciji oblikovanja vizuelne konture, te se na taj način njihova semantika poništava ili makar do izvesnog stepena neutrališe. Ali svaka kontura nastaje aktiviranjem materijalne strane reči – njihovim grafičkim oblikom i to tako što se rečenice i fraze ispisuju slovima različitih veličina. Ovaj postupak  se može uporediti sa tretiranjem jezičkog znaka u konkretnoj poeziji od kraja pedesetih godina 20. stoleća, ali se može dovesti i u vezu sa aktiviranjem vizuelnog aspekta jezičkog znaka u savremenim reklamama.

Opisano aktiviranje materijalne osnove reči kao označitelja u smislu njihovog grafičkog oblika semantizuje ih, ali ih istovremeno i desemantizuje. Semantizacija i desemantizacija se odvijaju i aktiviranjem označiteljskog aspekta reči kada se one izgovore i kada čujemo ljudski glas, te je ambijentalna instalacija ujedno i zvučni ambijent. Zvučni ambijent nastaje kada se u galeriji emituje snimljeni glas umetnice, koja sporo izgovara već na vizuelan način upotrebljene rečenice i fraze. Reči se izgovaraju sa velikim pauzama, te se tako razara ili bar relativizuje, odnosno narušava sintagmatski lanac. U našem slušnom polju oni se  pojavljuju kao naizgled nepovezane, odvojene i autonomne, te glas deluje na nas svopstvenom magijom.“ Na otvaranju izložbe će biti upriličen razgovor sa psihološkinjom Vericom Mirović i aktivistkinjom za prava žena i izvršnom direktorkom Centra za ženska prava, Majom Raičević.

U srijedu, 10. septembra sa početkom u 13 časova Ivana Smiljanić će u okviru ciklusa „Artist talk“ u Perjaničkom domu održati prezentaciju svog rada.

Organizator izložbe je Centar savremene umjetnosti Crne Gore. Izložba se može pogledati narednih 15 dana.