Predavanje Lidije Merenik

 

24.05.2011.

Podgorica, Dvorac Petrovića, 12h


Predavanje dr Lidije Merenik
„Odnos umjetnosti i političke vlasti 1945-1968. u jugoslovenskom i srpskom slikarstvu”

 

U utorak, 24. maja sa početkom u 12 časova u Dvorcu Petrovića na Kruševcu održaće se predavanje dr Lidije Merenik na temu „Odnos umjetnosti i političke vlasti 1945-1968. u jugoslovenskom i srpskom slikarstvu”.
Lidija Merenik je profesor na Seminaru za studije moderne umjetnosti, Odeljenja za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autorka se ovom temom bavila dugi niz godina a kao kruna njenih istraživanja nastala je knjiga Umetnost i vlast: srpsko slikarstvo 1945-1968., u izdanju Fonda Vujičić kolekcije iz Beograda, u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Dr Lidija Merenik će dati uvid u važna poglavlja politike, kulturne politike i umjetnosti Titove Jugoslavije, te u odnos umjetnosti, umjetničkih udruženja, grupa i pojedinačnih umjetnika prema politici, državnoj i partijskoj vlasti. Autorka sagledava razvoj srpskog i jugoslovenskog slikarstva od socijalističkog realizma, preko različitih vidova visokog modernizma, do beogradskog enformela, djela Leonida Šejke i Mediale pa zaključno sa novom figuracijom, i posebno izdvojenim opusom Ivana Tabakovića, prevashodno kroz izučavanje razvoja njihovih ideologija, preovlađujućih sistema ideja i pojmova izraženih u umjetnosti i kulturi.
Iako je na prvi pogled jasno da u ovom slučaju nema dominantnijeg čitanja djela od onog koji pokazuje da „nema znaka ili misli o znaku, koji ne bi bili o vlasti ili od vlasti“, Merenik zastupa stav o metodološki otvorenom djelu: „Knjiga koja može da se pročita samo na jedan način može da zadovolji one koji veruju da i stvarnost postoji samo u jednom vidu“. Knjiga je kako istraživačko-deduktivni tekst, tako i priča o umjetnosti, o podaništvu i zabludama, o kreativnosti i buntu, o nastajanju i nestajanju u tijelu politike i okrilju vlasti.

Organizator predavanja dr Lidije Merenik je Centar savremene umjetnosti Crne Gore.

 

Foto Novosti – Lidija Merenik