Predstavljanje monografije RELIGIJA U KULTURI Svetislava Aleksina Pavićevića

 

Predstavljanje monografije
RELIGIJA U KULTURI
Svetislava Aleksina Pavićevića

 
 

U utorak, 30. oktobra 2012. godine, u 19 časova, u Kući Đure Jakšića u Beogradu, održaće se predstavljanje monografije RELIGIJA U KULTURI Svetislava Aleksina Pavićevića.

Učestvuju:

Dr Dušan Ičević
Radomir Smiljanić, književnik
Slobodan Filimonović, istoričar
Veselin Dželetović, izdavač
Radivoje Marković, domaćin

 

 

 

Dr Dušan Ičević o monografiji  Religija u kulturi između ostalog kaže: “Prof. dr Svetislav Aleksin Pavićević ispisao je temeljnu i obimnu kulturološku raspravu Religija u kulturi.

Autor je izričit u iskazima i dokazima da je razumijevanje religijske svijesti moguće u totalitetu ispoljavanja u kulturi, da je realno postojeća religiozna svijest po svome sadržaju mitska, fantastična, neistinita ili lažna svijest, da religija nije imanentna kulturi, pošto često jedna istovjetna religija obuhvata velik broj kultura.

U desetak poglavlja u budućoj knjizi obuhvata nastanak, oblike, strukturu, razvoj, protivrečnosti, održanje, dejstva religije i religiozne svijesti, mjesto religije u strukturi kulture…”

 

 

Svetislav Aleksin Pavićević (27. IV 1937 – 2. VI 2004). Književnik. Estetičar. Kulturolog. Rođen je u Lalevićima, Opština Danilovgrad. Osnovnu školu završio u Danilovgradu i Beogradu, gimnaziju u Nikšiću. Filozofski fakultet završio u Beogradu. Doktorat društvenih nauka odbranio u Zagrebu. Od 1967. bavio se profesionalno književno–umjetničkim i teoretskim radom. Pisao: priče, pjesme, drame, članke, studije, i dr. Imao status slobodnog umjetnika. Uređivao časopise i knjige (recenzije, predgovori). Bio član odgovarajućih umjetničkih i strukovnih udruženja (u Srbiji i Crnoj Gori). Crnogorac. Ateista. Komunista.

Objavljena dela: Društveni položaj slobodnih umetnika (u koautorstvu), studija, Beograd, 1969; Označenja vrednosti, studija, Subotica, 1978; Umetnost kao nadvremeno, studija, Beograd, 1978; Konflikti: društvo – umetnost, studija, Beograd, 1983; Život kao igra, ogled iz filozofije igre, Beograd, 1988; Ratne igre, roman, Beograd, 1980; Društveni položaj umjetnika, studija, Zagreb, 1982; Uzašćenje, roman, Beograd, 2000; Uzmijeće, roman, Beograd, 2000; Zempolj, roman, Beograd, 2000; Živjeti%zajedno, Crnogorska kultura, kulturološka studija, Beograd, 2001; Studenci, roman o Aleksi, Beograd, 2004; Gozbovanje, roman za Aleksu, Beograd, 2004; Damin gambit, monodrama, Beograd, 2004; Generacijisanje, događanje, Beograd, 2005; Primadona, drama, Beograd, 2005; Lanac svetog Antonija, roman, Beograd, 2005; Usud smisla, kulturološka studija, Beograd, 2006; Odgovor socijalizma, kulturološka studija, Beograd, 2007; Dobroje – Lovovanje, drame, Beograd, 2009, Vilinje priče – roman ljubavi, Beograd, 2010, Na jedra barka, roman, Beograd-Jagodina, 2011. Preko stopedeset radova u periodici (umetnička dela, teoretski radovi, i dr.).

 

Podaci o autoru preuzeti sa http://www.facebook.com/svetislav.pavicevic