Saša Ilić – Pad Kolumbije

 

JU “Grad teatar”
Budva, 11. 08. 2011. godine

 

 

Najava za program 25., jubilarnog, “Grada teatra” za petak 12. avgust

 

 

U petak 12. avgusta na Trgu pjesnika se nastavlja ovogodišnji književni program 25. jubilarnog festivala „Grad teatar“ nastupom mladog beogradskog autora Saše Ilića i predstavljanjem njegovog romana „Pad Kolumbije“.

 

Vladimir Arsenić je o romanu zapisao: „Saša Ilić je već u prethodnom romanu Berlinsko okno iz 2005. godine označio sebe kao predstavnika poetike suočavanja i odgovornosti, onog dakle dela autora srbijanske i eksjugoslovenske književnosti koji shvata da bez validne obrade ovih tema ne možemo ići dalje. I Pad Kolumbije pripada ovom poetičkom krugu, posebno stoga što se ispod gomile leševa koja je ostala „kuda vojska dogođenog naroda prođe“, kriju naizgled nadahnute i jednako naivne reči autora iz Politikine rubrike Odjeci i reagovanja. Poruka koja se jasno da iščitati u Padu Kolumbije i koja, doduše, nije nova, jeste ona Ostinova o performativnoj/magijskoj moći jezika. Drugim rečima, ako dovoljno puta pomeneš uništavanje vekovnih ognjišta, onda se suoči sa činjenicom da će neko biti spreman da ubije/zakolje/siluje za njih – a što češće to činiš, sve će veći biti broj doborovoljaca koji su spremni da tvoje reči oprobaju u praksi.“

 

Saša Ilić je rođen je 1972. godine. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Do sada je objavio koautorsku knjigu Odisej (1998), knjigu priča Predosećanje građanskog rata (2000) i romane Berlinsko okno (2005) i Pad Kolumbije (2010). Priredio je zajedničku knjigu mladih pripovjedača Pseći vek (2000) i zbornik tekstova Kako čitati (2005). Jedan je od pokretača i urednika podlistka za kulturu i društvena pitanja BETON (Danas). Sa redakcijom podlistka, priredio je dvije knjige eseja i satiričnih tekstova: Srbija kao sprava (2008) i Antimemorandum-dum (2009), i koordinirao projekat dvosmjernih antologija između Srbije i Kosova (Iz Beograda, s ljubavlju; Iz Prištine, s ljubavlju, 2011). Prevođen je na francuski i njemački jezik. Autor je izdavačke kuće Fabrika knjiga.

 

Sa autorom razgovor vodi Dragan Radulović.