Skoplje – U povodu Dana crnogorske nezavisnosti – izložba slika crnogorskih slikara

 

Logo

 
 

U povodu Dana crnogorske nezavisnosti, u srijedu, 21. maja 2014. godine, u 19:00 časova, u J.U. Dom kulture „Kočo Racin“ u Skoplju, biće otvorena grupna izložba crnogorskih slikara i umjetnika pod nazivom “Pogled na crnogorsko savremeno slikarstvo kroz prizmu jedne privatne kolekcije”. Organizatori izložbe su Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji, Asocijacija za kulturu IKON i J.U. Dom Kulture „Kočo Racin“.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O IZLOŽBI
KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU KATALOGA

Pogled na crnogorsko savremeno slikarstvo