Udruženje Crnogorska alternativna kultura – Događaj “Pop ikona”

 

 

 

Dogadjaj Pop ikona 250
 
 
 
Udruženje Crnogorska alternativna kultura (CAK) u subotu, 22. juna od 20h u Perjaničkom domu na Kruševcu organizuje događaj pod nazivom “Pop ikona”.

“Pop ikona” je priča o nama. O duhu vremena bez duha, o slikama koje su samo slike u bezbroj kopija, a ne simbolička iskustva. Ova priča je ogledalo nas: spoja tradicionalnog kulta sa masovnom proizvodnjom i komercijalizacijom. Ovo je priča o anti – mitu.