Umjetnička akcija “Čekajući FIAT – od sumraka do svitanja”

 

FIAT_logo baner

 
 
 

Umjetnička akcija pod nazivom ‘’Čekajući FIAT – od sumraka do svitanja’’, počeće u četvrtak u 21 h i trajaće do 6.15 h ujutru. Radi se o konceptu u kojem 10-ak crnogorskih umjetnika(književnika, likovnih umjetnika, glumaca i dr.) sjedi na klupama organizujući ‘’svoj prostor’’ u duhu sopstvene poetike, koristeći se pri tom vlastitim radovima, instalacijama i sl. Umjetnici su u neprestanom kontaktu sa publikom pa je interakcija jedan od ključnih segmenata ovog događaja. Formalno, ovaj program je teško uklopiti u jedan format, te se njegovo određenje kreće od happeninga do performansa u užem smislu.

Nakon odličnih reakcija na nastupe crnogorskih umjetnika u segmentu Montenegro Art Guerilla, ovaj događaj je kao logičan zaključak prvog poglavlja Festivala. On simbolički popunjava prostor između dva segmenta Festivala, to je veza između takmičarskog programa i dijela u kom su predstavljeni domaći autori.

Oslanjajući se na nasljeđe Kamija i Beketa, ova akcija predstavlja simbolički čin popunjavanja praznina koje nastaju u godinama u kojima nije bilo FIAT-a, a  čekanje i neizvjesnost Festivala, koja se ponavljaju iz godine u godinu, postaju konstanta koja određuje dio njegovog identiteta. U takvim okolnostima čekanje postaje događaj, happening, performans sam po sebi. Umjetnici čekaju da se dogodi umjetnost.