Veče svjetovne horske muzike

 

16.09.2011.
Herceg Novi, Dvorana Park, 20h

 

RKUD “Proleter” Sarajevo
VEČE SVJETOVNE HORSKE MUZIKE

 

 

U petak 16. septembra u 20 časova u Dvorani Park nastupiće RKUD “Proleter” Sarajevo priređujući Veče svjetovne horske muzike. Koncert se izvodi u dva dijela a obuhvata program od dalmatinskih, bosanskih narodnih pjesama priređenih za horsko izvođenje do aranžmana makedonskih autora i kompozitora poput Tajčevića i Mokranjca.

 

Kulturno-umjetničko društvo „Proleter“ postoji od 27.08.1905. god, kada je počelo sa radom pjevačko društvo čiji je dirigent bio Andrija Kanja. Probe su održavane u ulici Tome Masarika i u toj godini je održan prvi samostalni koncert u BiH u Gradskoj bašti (današnje mjesto Narodne banke u Sarajevu). 1908. god je osnovan mješoviti hor, a prve kompozicije su bile namjenjene za muški i mješoviti hor. 1910 god. dolazi do proširivanja hora.

U periodu između dva svjetska rata, hor izvodi pjesme socijalne tematike u znak protesta režimu. Punih 18 godina hor vodi dirigent Kosta Travanj. 1930. godine hor dobija pozitivne ocjene i kritike u „Politici“ od dr Miloja Milojevića za izvođena djela Mokranjca (Rukoveti), Milojevića, Krstića, Adamiča, Gotovca, Griga. Od 1933. horom diriguje Cvjetko Rihtman, a pozitivne kritike je pisao Oskar Danon, na repertoaru su „zabranjivane pjesme“ socijalne tematike.

Nakon II svjetskog rata Hor ponovo vodi Cvjetko Rihtman. Od 9.9.1945 društvo dobija naziv RKUD „Proleter“, već u novembru iste godine je koncert svih sekcija društva, na kojem nastupa hor sa kompozicijama socijalne tematike i Mokranjčevom V Rukoveti. U 1947. godini za kvalitet hora zaslužni su Tihomir Mirić, Milutin Ružić i Gavro Jakišević. Od 1948. do 1952. god. horom diriguje Ružić Milutin. 1950 god. RKUD „Proleter“ je imalo 245 nastupa, a hor je izvodio Mokranjčeve rukoveti (III, V, VI, VII, X, XIV, XV). U periodu od 1945. do 1951. godine Hor nosi naziv najboljeg u BiH, a postojao je ženski, muški i mješoviti hor.

U horu Proleter je pjevala 1960. godine i čuvena operska pjevačica Ljiljana Molnar. 1955 godine hor ima oko 70 pjevača a dirigent je Tihomir Mirić. 1957.godine, RKUD „Proleter“ prvi put ide na gostovanje u inostranstvo. 1958. hor sa ostalim sekcijama „Proletera“ putuje u Poljsku Krakovjaci, u avgustu na takmičenje „Guido d’ Arezzo“ iz polifone muzike starih majstora i nacionalne horske muzike (drugo mjesto), trofej je dobio i dirigent Tihomir Mirić. 1959 hor gostuje u Langolenu (Engleska).

1966. god – dirigent Dragiša Savić, radi na osamostaljivanju i podmlađivanju hora, iste godine hor putuje u Englesku, učestvuje u Nišu na horskim svečanostima, kao i u Ohridu, i Middlesbrough-u (Engleska). 1968. Hor „Proletera“ nastupa u Lisinskom, u Zagrebu, 1969. godine u  Bolonji. 1970. godine umjesto Jurija Marića hor preuzima Mladen Pozajić u saradnji sa Milanom Jeličaninom. Hor u julu odlazi u Langolen (V.Britanija). Milan Jeličanin vodi hor punih 12 godina, do 1980. godine.

1970. godine, član hora je i ugledni operski pjevač Ivica Šarić (gostovao sa horom u Langovelu i širom Jugoslavije). Za 70 godina rada, RKUD „Proleter“ ima oko deset hiljada nastupa širom Jugoslavije, Evrope, Azije i Afrike. 1974 god. Proleter ima i muški oktet i omladinski hor. Iste godine hor gostovao u Middlesbrough-u (Engleska).

U dugogodišnjem radu hor je izvodio kompozicije: Marinkovića, Biničkog, Blagoja Berse, Isidora Bajića, Vilka Novaka, Petra Konjovića, Krste Odaka, Jakova Gotovca, Rudolfa Maca, Josipa Slavenskog, Ivana Matejića Lonjgova, Marka Tajčevića, Skalovskog, Milošević, Papandopulo, Radić, zatima Ajslera, Honegera, Blobnera, Smetane, Lajovica, Dobronića, takođe, hor je izvodio ponekad i duhovnu muziku.

Hor „Proletera“ je učestvovao tri puta na festivalima u Engleskoj – mješoviti hor je osvojio 5. mjesto, ženski 2. mjesto; jedanput u Hagu (3.mjesto), Arecu (2. mjesto), u Budimpešti održao koncert, takođe u Varšavi i Krakovu. 1980. godine hor broji 84 člana. 1981. god. Hor nastupa u Neubornu u Njemačkoj. Hor je jedno vrijeme vodio i Mehmed Bajraktarević. 1987. godine Hor „Proletera“ gostuje u Domu armije u Krakovu, a 1988 godine  gostuje u Sarajevu „Hor učitelja“ iz Moskve. Juna 1989. godine Hor „Proletera“gostuje u Moskvi – dirigent je Andrija Pavlič. 1997. godine Faruk Sijarić predlaže Samru Bučan za dirigenta hora.

Sezona 2000 – 2001 je bez hora. 2003 godine dolazi do ponovnog formiranja hora, a dirigent je Mario Katavić. 2005. godine hor ima 34 člana.

Tokom 105 godina rada Horom „Proletera“ su dirigovali: Mladen Pozajić, Milan Jeličanin, Đorđe Novković, Slavko Olujić, Julio Marić, Dragiša Savić, Miroslav Homen, Robert Ivanović, Pero Vučić, Mehmed Bajraktarević, Andrija Pavlič. Tokom postojanja RKUD „Proletera“ sve značajnije svečanosti društva „Proletera“ otvarao je hor. U toku proslave 100 god „Proletera“ hor nastupa u sali „Kolarac“ u Beogradu. U periodu od 2007. do maja 2010. godine hor vodi dirigentica Renata Bagarić.

U maju 2010. god formira se „Omladinski hor“ koji vodi Renata Bagarić, a Hor „Proletera“ počinje da vodi mr Dušan Erak.

 

PROGRAM:

Hor „Proleter“

 

  1. Emina – aranžman: Mario Katavić
  2. Viknala Jana – Marko Tajčević
  3. Sadila Timka bosilok – Marko Tajčević
  4. Magdo Magdo – Marko Tajčević
  5. Neven Vene – Marko Tajčević
  6. Ajde Mitre – aranžman: Vladimir Đorđević
  7. Sejaj, sejaj bajžulek – Vinko Žganec
  8. Vupren oči – Vinko Žganec
  9. Crven fesić, narodna pjesma – aranžman: Dušan Erak

—- pauza —-

10. Kad ja pođoh na Bentbašu – aranžman: Milan Prebanda
11. Zaplakala stara majka – Bosanska narodna pjesma, aranžman: Mladen Pozajić
12. Što me rodi, siromah – narodna pjesma, aranžman Stefan Gajdović
13. Meri Tomčo – Stefan Gajdov
14. Oženi me mamo – Stevan Gajdović
15. Fala – aranžman: Emil Cossetto
16. Luna sije – aranžman: M.Hubad
17. Bijela vila – Vlado Milošević
18. Evo san ti doša – dalmatinska narodna pjesma, aranžman: Dušan Erak
19. „U Ivana gospodara“, iz IX Rukoveti ST.ST. Mokranjca

Dirigent: mr Dušan Erak