XIII crnogorski festival humora, satire i karikature

 

 

XIII CRNOGORSKI FESTIVAL HUMORA, SATIRE I KARIKATURE

Kulturno-informativni centar „Bijeli Pavle“ – Danilovgrad

 

r   a   s   p   i   s   u   j   e

K  O  N  K  U  R  S

za: aforizme, satiričnu priču i karikaturu

 

Radove (do dvadeset aforizama, priču i karikaturu) slati na adresu: Hotel „GOSTILJE“ – 81410 Danilovgrad ili na e-mail: draganmitov@yahoo.com, najkasnije do 15. 09. 2012. godine. Aforizme i priču slati pod šifrom (rješenje šifre u posebnoj koverti).

Tema za karikaturu: SUŠA. Karikature slati u rezolucciji 150.

Organizator će dodijeliti nagradu (novčani iznos i diploma) autoru najboljeg rada u svakoj od kategorija. O dodjeli nagrada odlučuje tročlani žiri.

Završno veće festivala održaće se u sali Centra za kulturu u Danilovgradu – 29. 09. 2012. godine/subota, sa početkom u 20 časova.

 KIC „Bijeli Pavle“
Danilovgrad