Zagreb – Dani crnogorskog filma

 

Dokumentarni film - logo2

 

 

Dvadeset peta projekcija u okviru programa DOKUMENTARNI FILM U CRNOGORSKOM DOMU posvećena je Mihailu Laliću:
Nakon „Lelejske gore“, „Svadbe“ i „Hajke“ prikazanim u okviru Dana crnogorskog filma 25., 26. i 27. 9. 2015., kratkim igranim filmom „Pusta zemlja“ režisera Gojka Kastratovića, po istoimenoj noveli Mihaila Lalića završavamo ciklus pod nazivom Ekranizacije djela Mihaila Lalića.

“…Zaseok Sjeverna bio je partizanski. Uprkos četničkim zločinima jedan dio pođe u Četvrtu proletersku, a drugi u terenski bataljon. Ostali su samo Otaš Nedić – partizanski odbornik i brat mu Sretko, koji je nekako želio da sačuva da odloži odlazak u partizane sina Momčila, dijete od petnaest godina. Sretko je imao poveliko imanje i hvatao ga je stah da mu ne ostane pusta zemlja…
…Otac je ubjeđivao sina da će i oni krenuti: “Čim zasijemo njivu na Kulini i ono malo krčevine u Tusti zasadimo krompirom.” Grijeh je da ostane zemlja neobrađena, da ne ostane pusta…“

(Božo Koprivica 2. 1. 2015.-
Mihailo Lalić, Krleža sa naših strana)