Zagreb – Izložba slika Ivana Pavišića- Kavrljanova

 

 

U organizaciji Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore, u galeriji „Montenegrina“ Crnogorski dom Trnjanska c. 35. 7. 11. 2014. u 19h otvara se izložba slika Ivana Pavišića-Kavrljanova, koja je posvećena staroj podgoričkoj porodici Nenezić – jednom nezaboravnom prijateljstvu.

 

Rad Ivana Pavišića- Kavrljanova

 
 

Ivan PavišićIvan Pavišić rođen je u Zagrebu, na Badnjak 1950. godine. Profesionalno djeluje u zboru zagrebačkog kazališta „Komedija“, a likovnom stvaralaštvu predaje se slikajući akvarelom, temperom i uljem i modelovanjem u glini. Tokom angažmana u beogradskoj Operi pohađa školu crtanja na Likovnoj akademiji u Beogradu. Učestvovao je na više dobrotvornih aukcija za pomoć žrtvama rata. Samostalno izlaže 1988. u galeriji Bosanskog Novog, 1989. u galeriji K.U.D.-a „Potkozarje“ u Bosanskoj Kostajnici, 1990. u kafeu zagrebačkog kazališta „Komedija“, 1992. u samoborskoj kavani „Livadić“ i 1998. ponovo u kafeu zagrebačkog kazališta „Komedija“.

 

Slike Ivana Pavisica