Narodni muzej Crne Gore – Izložba umjetničkih djela Mata Đuranovića

 

 

Narodni muzej Crne Gore će u petak, 9. novembra, sa početkom u 19h otvoriti  izložbu umjetničkih djela Mata Đuranovića. Izložba će biti predstavljena na prvom spratu u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju.  

Smisao Matovog slikarskog života određena je onog trenutka kada djetinjstvo i odrastanje u pitomom bokeškom zalivu prekida odlaskom u Zadar, gdje završava srednju školu i započinje da se bavi likovnom djelatnošću. Sljedeći presudan korak za njegovo dalje umjetničko i duhovno formiranje vezuje se za 1919. godinu kada odlazi u Ameriku i akademski se obrazuje na njujorškoj akademiji za slikarstvo (Grand Central Art School) kod profesora Arhila Gorkog, koju završava oko 1930. godine.

U svakoj od njegovih stvaralačkih mijena ističe se slikarska zrelost, lični stav i sigurnost u rješavanju složenih likovnih zahtjeva. Jedinstvena i usamljena figura među crnogorskim slikarima, na svojim platnima je prenio uticaj i iskustvo američke likovne scene, koja se razvijala između dva svjetska rata. Takođe, uticaj meksičkih slikara Diega Rivere (1886-1959) i Karla Montenegra, slikara murala, osjetiće se i u njegovom postkubističkom opusu.         
Ipak, svoja najbrojnija i nama najpoznatija djela Mato Đuranović je zasnovao na jednoj sasvim drugačijoj likovnoj izražajnosti. U tom, za njegovu umjetničku ličnost najznačajnijem periodu, Mato je stigao do same suštine istraživačkih procesa, i sigurno uronio u uzbudljiv svijet kolorističkih ekspresija, jakih intenzivnih boja, tonskih kontrasta i svjetlosnih senzacija. Time je utemeljio koncept kojem će ostati vjeran do kraja života. Ma što ubuduće slikao, figure, pejzaž, mrtvu prirodu (cvijeće) gradi sliku na principima kolorističke autonomije.

Radovi zastupljeni na izložbi su rađeni u tehnici ulja na platnu, a biće predstavljen i manji broj crteža i akvarela. Publika će imati priliku da ih posjeti do 7. decembra, 2018. godine.

Mato Đuranović je dobitnik Trinaestojulske nagrade za slikarstvo (1962) i Oktobarske nagrade grada Herceg Novog za doprinos kulturnoj ponudi hercegnovske opštine osnivanjem likovne galerije u svojoj rodnoj kući u Đurićima (1972). Umro je u Meljinama 21. februara 1973. godine.