Narodni muzej Crne Gore – Održano predavanje o Janku BrajovićuU sklopu interdisciplinarnog projekta “OSMICE” Narodni muzej Crne Gore je organizovao na Cetinju predavanje povodom 70 godina od smrti Janka Brajovića, crnogorskog vajara i političkog emigranta.

Predavanje je održano u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“, a o Janku Brajoviću su govorili Nenad Stevović, politikolog i istraživač crnogorske dijaspore, autor knjige “Janko Brajović i Crna Gora”, kao i dr Nebojša Čagorović, politikolog i predavač na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Moderator predavanja je bio kustos Narodnog muzeja Crne Gore Slobodan Vušurović.

Nakon Prvog svjetskog rata Janko Brajović (1889-1948) je bio više od tri decenije politički angažovani emigrant, prvi je međunarodno priznati crnogorski vajar i umjetnik visoke svjetske reputacije.