Naučni skup o Sekuli Drljeviću – video

 

 

Emisija NTV Montena

NAUČNI SKUP O SEKULI DRLJEVIĆU I DIO

 

 

Emisija NTV Montena

NAUČNI SKUP O SEKULI DRLJEVIĆU II DIO

 

 

Emisija NTV Montena

NAUČNI SKUP O SEKULI DRLJEVIĆU III DIO

 

 

Emisija NTV Montena

NAUČNI SKUP O SEKULI DRLJEVIĆU IV DIO

 

 

Emisija NTV Montena

NAUČNI SKUP O SEKULI DRLJEVIĆU V DIO

 

 

Emisija NTV Montena

NAUČNI SKUP O SEKULI DRLJEVIĆU VI DIO

 

 

Emisija NTV Montena

NAUČNI SKUP O SEKULI DRLJEVIĆU VII DIO