Andrija Jovićević: Nošnja u Crnoj Gori

Sve, što čovjek oblači, zove se jednom riječju haljine, ođelo ili ruho. Riječka i Crmnička nahija gotovo se nose podjednako, a ostale nahije nešto se u tome razlikuju.

(Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knjiga VIII, JAZU, Zagreb 1903. godine)