Muška i ženska imena u Crnoj Gori – Ivan Gajević

 

Spisak muških i ženskih crnogorskih imena sastavio je gospodin Ivan Gajević. Spisak se redovno ažurira i dopunjava novim imenima. Redakcija Montenegrine se zahvaljuje Ivanu Gajeviću što je omogućio da se ovaj spisak nađe na našem portalu.

 

Ivan Gajević

Muška i ženska crnogorska imena

 

Мушка имена

• Аксо
• Ананије
• Андро
• Анто
• Арсеније
• Арсо

• Баћо
• Бајо
• Бако
• Бакоч
• Бањо
• Балша
• Башо
• Батрић
• Бато
• Бећир
• Бећо
• Благота
• Благош
• Блажија
• Блажо
• Брајушко
• Брано
• Бодин
• Богић
• Боро
• Божина
• Божо
• Будо

• Валтазар
• Василије
• Васиљ
• Васко
• Велисав
• Велиша
• Велизар
• Вељо
• Веско
• Весо
• Вешо
• Вицко
• Видак
• Видан
• Видо
• Видоје
• Вилко
• Витомир
• Владимир
• Војин
• Војо
• Вучета
• Вучидар
• Вучина
• Вучић
• Вучо
• Вујан
• Вујадин
• Вујаш
• Вујица
• Вукадин
• Вукајло
• Вукале
• Вукашин
• Вукић
• Вукислав
• Вуко
• Вукојица
• Вукола
• Вукоман
• Вукомир
• Вукосав
• Вукота
• Вуксан
• Вуле
• Вулета
• Вушур

• Гајо
• Гашо
• Гавро
• Глигор
• Гојак
• Гојислав
• Гојко
• Голуб
• Горчило
• Горчин
• Гргур
• Грујица
• Грујо

• Данило
• Данко
• Давор
• Дико
• Дињо
• Дмитар
• Добрило
• Добрислав
• Дојчило
• Доле
• Драго
• Драгоје
• Драгиша
• Драшко
• Думеља

• Ђека
• Ђикан
• Ђока
• Ђорђије
• Ђукан
• Ђуко
• Ђуља
• Ђурађ
• Ђуран
• Ђурко
• Ђуро

• Емило

• Жарија
• Жарко
• Желидраг
• Живко

• Захарија
• Зарија
• Заро
• Зејо
• Зеко
• Зелен
• Зироје
• Зрно

• Игњатије
• Илико
• Илко
• Исаило
• Иван
• Ивеза

• Јаблан
• Јагош
• Јакша
• Јанко
• Јеврем
• Јоко
• Јоксим
• Јоле
• Јоље
• Јоваш
• Јовета
• Јошо

• Кењо
• Кићун
• Кико
• Киро
• Крсто
• Коча
• Комлен
• Комнен
• Крцун

• Лабуд
• Лагота
• Лакета
• Лакота
• Лакић
• Лале
• Латко
• Лека
• Лука
• Лукета

• Љубета

• Максим
• Малиша
• Маљота
• Маркић
• Маркиша
• Маркуле
• Маркуш
• Машан
• Машо
• Машут
• Матан
• Матија
• Мића
• Мићун
• Михајило
• Мијат
• Мијо
• Мијушко
• Микаило
• Микан
• Микета
• Микоња
• Микосав
• Микота
• Миладин
• Милашин
• Миле
• Милета
• Милић
• Милија
• Миливоје
• Мило
• Милоје
• Милоња
• Милун
• Милутин
• Миомир
• Мираш
• Мирко
• Миркота
• Миро
• Мироје
• Мирчета
• Мирун
• Мичина
• Мојаш
• Мојсија
• Мојсије
• Момир
• Мрдеља
• Мрђен
• Мргуд
• Мркоња
• Мркота
• Мркоња
• Мургеза

• Најдан
• Неђељко
• Неноје
• Никац
• Нико
• Никола
• Никша
• Новак
• Новеља
• Ново
• Новица

• Његош

• Обрен
• Одо
• Орле
• Оташ

• Паво
• Пајо
• Панто
• Пејо
• Пејчин
• Пеко
• Периша
• Перко
• Перован
• Пеша
• Петко
• Петрашин
• Пијо
• Предивоје
• Преле
• Преља
• Премо
• Пуниша
• Пурен
• Пушеља

• Радан
• Радава
• Радиша
• Радивоје
• Радоје
• Радоња
• Радосав
• Радош
• Радул
• Радуле
• Радун
• Радован
• Радослав
• Рајко
• Рако
• Рашко
• Ристан
• Ристо
• Роган

• Саван
• Савић
• Секуле
• Сићо
• Симо
• Симон
• Спасоје
• Срдан
• Сретен
• Срето
• Сретомир
• Станиша
• Стефо
• Стијепо
• Страцимир
• Страдо

• Тадија
• Тадиша
• Тодор
• Томан
• Томаш
• Томо
• Тошан
• Трипун
• Туро

• Ћирко

• Угљеша

• Црноје

• Чедо

• Шако
• Шакота
• Шалета
• Шћепан
• Шоро
• Шпиро
• Шујо
• Шуто


Женска имена

• Ада
• Ајкуна
• Анђа
• Анђе
• Анђуша
• Анка

• Бирка
• Бјела
• Божана
• Бојана
• Борика
• Борка
• Боса
• Босиљка
• Буда
• Будимирка
• Була

• Васа
• Василија
• Васиљка
• Велика
• Велинка
• Вемија
• Веруша
• Веселинка
• Вида
• Видна
• Видра
• Видосава
• Винка
• Вишна
• Вјера
• Вукалица

• Гара
• Гина
• Гоја
• Гојислава
• Гора
• Горана
• Горде
• Горка
• Госпава
• Гоша
• Гошна
• Грана
• Граница
• Гроја
• Гроздана

• Даница
• Данојла
• Дара
• Даринка
• Добрана
• Докна
• Доста
• Достана
• Достиња
• Драга
• Драгица
• Драгиња
• Дубравка
• Дуда
• Думица
• Дуња
• Душанка
• Душка
• Душна

• Ђева
• Ђекна
• Ђелика
• Ђина
• Ђорђина
• Ђука
• Ђурђа
• Ђурђина

• Жана
• Живана

• Загорка
• Зела
• Зеља
• Златана
• Зорка
• Зорна

• Ивана
• Ика
• Илинка
• Илосава
• Иконија
• Итана

• Јаглика
• Јадранка
• Јане
• Јаница
• Јања
• Јегда
• Јека
• Јела
• Јелика
• Јелка
• Јеша
• Јешна
• Јована
• Јока
• Јокана
• Јокна
• Јоке
• Јошана
• Јова
• Јулка

• Канда
• Кића
• Која
• Којуша
• Кокна
• Коса
• Косара
• Ковиљка
• Комненија
• Крстина
• Крстиња
• Круна
• Куса

• Лабуда
• Луција
• Лутка

• Љепосава
• Љуба

• Малина
• Маке
• Манда
• Мара
• Марта
• Маруша
• Медуна
• Мика
• Микна
• Мила
• Миланка
• Милева
• Милка
• Милојка
• Милосава
• Милунка
• Милуша
• Милијана
• Миља
• Миљка
• Миљуша
• Миољка
• Мирела
• Миросава
• Мируна
• Мируша
• Мишња
• Мишур
• Митра
• Митрана
• Михојла
• Младија
• Мрда

• Наста
• Неда
• Новка

• Његосава

• Обренија

• Пава
• Павка
• Павуша
• Пејка
• Пекна
• Пеливанка
• Перка
• Перса
• Петра
• Петрана
• Петруша
• Плана
• Полексија

• Радана
• Радојка
• Радуша
• Рака
• Ракита
• Ризна
• Ристана
• Роса
• Росна
• Румица
• Руша

• Сава
• Савица
• Савка
• Санда
• Сенија
• Симана
• Симона
• Синђа
• Сока
• Сокна
• Солумија
• Софија
• Спаса
• Спасенија
• Стака
• Стана
• Стане
• Стануша
• Стоја
• Стојанка
• Стојка

• Таја
• Тодора
• Томана
• Томна

• Ћана
• Ћетна

• Фемија

• Хајкуна

• Цвијета
• Цмиљана

• Чеда
• Чедомила
• Чупа

• Шћепанија