Skadarski Zemljišnik od godine 1416.

Časopis “Starine” br. 14, JAZU, Zagreb, 1882. godine

“U knjizi XII. akademičkih starina iznieli smo na svjetlo prevažni opis sandžakata Skadarskoga, sastavljen g. 1614. od Marina Bolice Kotoranina po svojeručnom pismu Bolice, koje se čuva u Marciani…”