Eduard Peričić: Sclavorum regnum Grgura Barskog

Conteko, Bar, 1998. godine

“Prije osam i pol stoljeća Duklja je proživljavala najteže momente u dotadašnjoj svojoj povijesti. Nekad snažna Mihajlova i Bodinova država i dobro uređena Metropolija, posebno za nadbiskupa Ilije kojeg je posvetio sam papa Kalikst II., doživljava svoj nagli pad…”

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE KNJIGU