Grbaljski zakonik – statut

Iz knjige – Predrag V. Kovačević: Grbalj, njegova prošlost i budućnost (Kotor, 1964). Kovačević je Grbaljski zakonik preuzeo od Vuka Vrčevića koji ga je prvi objavio.

Ko čovjeka ubije, glavu za glavu, ili 120 cekina, 40 groša i paru srebrnu tursku u novcu, ako bi strana ubijenog htjela pristati na mir.

Kliknite na LINK da otvorite kompletan tekst.