Jovan Ivović: Tri natpisa u selu Petrovićima

 

Istoriski zapisi, 1-2, 1957. godine.

U svom radu “Banjani” Svetozar Tomić donio je dva natpisa sa nadgrobnih ploča uglobljenih u podu crkve sv. Jovana koja se nalazi u Drijenu zaseoku sela Petrovići u Banjanima. Oba ova natpisa prije Tomića, još 1910. godine, objavio je Leontije Ninković.

Kliknite na LINK da otvorite kompletan tekst.