O sudskim kaznama u Paštrovićima

 

Ivan Božić
O sudskim kaznama u Paštrovićima

 

Tekst preuzet iz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Istorija našeg prava bila je ozbiljno proučavana u posljednjih sto godina. Pravni istoričari posebnu pažnju su obratili Paštrovićima, koji su uživali široku autonomiju pod mletačkom vlašću. Ugovorom s Mletačkom Republikom, od 4 aprila 1423 god, Paštrovići su dobili široku autonomiju…”

 

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU 
DA BI OTVORILI KOMPLETAN DOKUMENT