Vladavina knjaza/kralja Nikole (1860-1918)

Kralj Nikola u anegdotama – Branislav Borilović

„Car junaka” u duhovnoj anegdotskoj utakmici je oprezan, smiren i mudar, jer je ravnopravan s drugima Anegdota, kratka i sažeta priča o nekom zanimljivom događaju, najčešće iz života istaknutih ličnosti, društvene ili nacionalne grupe, odvajkada […]