Sreten Zeković – Naučno krijumčarenje i dograđivanje krivotvorst(a)va

Izlazilo u listu “Publika”, od  20. do 24. juna 2002. godine.

Utvrđeni “novi” falsifikati “pomena srpskog imena u Crnoj Gori”: Testament Petra Prvog, ispis vladike Danila i drugi oburdavaju “nauku o samobitnosti Srba u Crnoj Gori”.

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE DOKUMENT