Branko Đ. Nikač: Nekoliko velikosrpskih falsifikata

Dnevna novina “Publika”, 14. – 18. mart 2002.

“Od početka prošlog vijeka pišu falsifikatori razne monografije o crnogorskim nahijama, plemenima, selima i bratstvima, služeći se pritom takvim izmišljotinama da je to neshvatljivo…”

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE DOKUMENT