Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Prvi parlament Crne Gore iz 1905.god.

O počecima parlamentarizma u Crnoj Gori, svjedoči i jedna nevelika, ali vrlo zanimljiva knjiga, izdata u Beogradu, 1911. godine, potpisana pseudonimom Nikac od Rovina, pisana anegdotski i duhovito – više humoristično nego satirično – kao […]

Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Romanovi crnogorske krvi

Iz rodoslova ruske carske porodice:ROMANOVI CRNOGORSKE KRVI Kad bi se u Rusiji obnovila dinastija, najozbiljniji kandidat za carski presto bio bi praunuk crnogorskog kralja Nikole Carizam u Rusiji je praktično srušen u neđelju 26. februara […]

Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Crnogorci protiv dinastije – Dr Živko Andrijašević

Beogradska štampa 1904. objavila da je Nikola trovač, vampir i davitelj U pojedinim djelovima Crne Gore, ili preciznije, u dijelu koji istoričari romantičarske škole zovu crnogorskim Brdima, postoji tradicionalni animozitet prema dinastiji Petrović-Njegoš. Istorijsko izvorište […]

Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Muke s opozicijom – Dr Živko Andrijašević

Između državnog neprijatelja i opozicionara uvijek je stavljan znak jednakosti I pored deklarativne spremnosti da prihvati legitimnost drugačijeg političkog mišljenja, nekadašnja crnogorska vlast je opoziciju uglavnom tretirala kao skup nečasnih ljudi, čije su političke namjere, […]

Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Uvođenje elektr. osvjetljenja u Crnoj Gori

Miodrag ŽivkovićDEVEDESETPET GODINA OD UVOĐENjA ELEKTRIČNOG OSVJETLjENjA U CRNOJ GORIUz jubilej i more svjetlosti Uz jubilej, 50-godišnjicu vladavine Knjaza Nikole, proglašenje za Kralja, a Crne Gore za Kraljevinu, crnogorska Prijestonica je bila u žiži evropske […]

Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Zahvalnost Albanaca kralju Nikoli 1911.

ZAHVALNOST ALBANACA KRALjU NIKOLI ZA „OČINSKO DOBROČINSTVO” 1911. GODINEBesa za Crnu Goru Veliki broj albanskih izbjeglica našao je utočište u Crnoj Gori tokom ustanka Albanaca protiv turske vlasti 1911. Ukazujući im gostoprimstvo, Crna Gora i […]

Od početka XX vijeka do I Svjetskog rata

Moji memoari – Radule Simov Brajičić

Memoari Radula Brajičića obuhvataju period od djetinjstva do kraja II svjetskog rata i predstavljaju zanimljivo štivo o događajima viđenim očima jednog crnogorskog oficira. Memoare, koji se čuvaju kod njegovih potomaka, za štampu je priredila njegova […]