Plemena i bratstva

Jovan F. Ivanišević – Putopis proz Male Cuce

Putopis proz Male Cuce, Jovan F. Ivaniševića objavljen je u časopisu “Javor”, u brojevima 37, 38 i 39 za 1891. godinu. “…Prošle 1890.god. izašao je u novembarskom broju “Nove Zete” moj putopis: “Iz Cuca”, a sad […]

Plemena i bratstva

Priče i anegdote o Piperima

Dragiša Maksimov Božović: PRIČE I ANEGDOTE O PIPERIMA Nova slava Božidara Vukotina Vojvodu Božidara prevariše Turci na vjeru, da ojde na stanak u Podgoricu, te ga zarobe (oko 1630. g.). Krenu tako Turci noćno iz […]

Plemena i bratstva

Zagonetna tajna crkve u Resni – Slavko Milić

mr Slavko Milić iz Nikšića. Srednju školu završio u Sremskoj Kamenici, Filozofski fakultet u Nikšiću i magistarske studije javnog prava u Podgorici (FDES), doktorant Pravnog fakulteta. Predsjednik je crnogorskog Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka […]