Zakonici

Zakonik Svetog Petra Cetinjskog

  ЗАКОНСКА СТЕГА Во имја пресвјатија јединосушчнија и јединославнија приснопоклањаемија и нераздјелнија втријех ипостасјех животворјашчија Троици, отца и сина и св. духа – Амин. Ми главари и старјешине и вес збор Црногорскога обшчества, будући днес […]