Kratak pregled jedne svijesti – Dušan Đurović

 Kafa je užasna. Djeca idu u školu bez znanja svojih roditelja. 

   Kafa je užasna. Žamor glasova lijepi se za mozak. Pretvara se u razarajuću buku.

   Kafa je užasna. Slavina je odvrnuta ali je slab pritisak. Pločice u kupatilu prekrivene su malim izlomljenim dlakama.

   Kafa je užasna. Žena u njujorškoj bolnici se poradja. Sa zida se slivaju krv i kriške prosutog mozga jedanaestogodišnjeg dječaka.