“Patriotizam” uplakane djevojčice – Gordan Stojović

Sjedim i gledam kroz prozor ka dalekim sazvježđima.

Sve se nadam da će naići oblaci i zakloniti mi pogled, „kako se ne bih rastopio u beskraju“.

Kao što se vidi ponekad pišem patetične besmislice, šta ću 🙂

Nisam konstanta kao i najveći broj živih bića.

Možda jer sam nepopravljivo bolesni romantičar koji se folira da je bezosjećajan i u svoj toj igri nadvladavanja samog sebe vjerovatno i nekako uspjeh pobijediti sam sebe.