Za sve one tihe ratnike – Marija Tadić

 Ovo je priča o onima koji su izabrali put koji ne spada u opcije ‘ili-ili’, već se smatra čovječnošću.

       Postoje među nama ljudi raznih ćudi, međutim, treba birati od kojih ćemo učiti mudriji prolaz kroz život. Čovjek kao socijalno biće bez dodira sa okolinom gubi određene karakteristike humanosti i asimilira se sa prirodom.. Većina nas ostaje u dodiru sa društvom i pokušava da se ne asimilira sa nedostacima istog, no iskušenja su velika.