NB Crne Gore „Đurđe Crnojević” – Otvorena izložba „Jevto Milović i građa o Crnoj Gori u evropskim arhivima”

 

U petak, 12. oktobra 2018. godine, u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević”, otvorena je izložba „Jevto Milović i građa o Crnoj Gori u evropskim arhivima”. Izložbom je obilježeno 110 godina od rođenja akademika Jevta Milovića. Izložbu su pripremile Milenija Vračar i Zorica Sjekloća.

Na otvaranju izložbe govorili su: prof. dr Živko Đurković i bibliotekarka savjetnica Nacionalne biblioteke Milenija Vračar, autorka izložbe.

Predstavnica Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević” je pośetioce izložbe upoznala sa radnom biografijom dr Jevta Milovića, a nakon toga se obratio prof. dr Živko Đurković koji je nadahnuto govorio o zaista bogatom i izuzetno vrijednom naučnom radu svog zemljaka i saradnika. 

Prof. dr Živko Đurković je zahvalio organizatorima izložbe Nacionalnoj biblioteci “Đurđe Crnojević” što je pripremila izložbu velikom naučniku Jevtu Miloviću. Akademik Jevto Milović spada među najistaknutije naučnike koje je iznjedrila Crna Gora u XX vijeku. Po otkrivenim i prezentovanim dokumentima i arhivskoj građi o Crnoj Gori, a posebno o Njegošu, daleko je ispred svih naučnih poslenika koji su se bavili tim istraživanjima, kazao je između ostalog Živko Đurković. Više u video zapisu.

Milenija Vračar, autorka izložbe, je naglasila da ova izložba predstavlja izbor iz obimne građe koju je po evropskim arhivima prikupio, sistematizovao i stručno obradio akademik Jevto Milović. Bilo je teško napraviti izbor, jer je obim njegovog rada priličniji dobro organizovanoj instituciji nego pojedincu. Više u video zapisu.

Nakon izlaganja prof. dr Živka Đurkovića i Milenije Vračar, pośetioci su obišli izložbu. Zaista se imalo što pogledati, iako, kako je naglašeno, izložba predstavlja samo mali dio bogatog naučnog opusa akademika Jevta Milovića.

 

DIO IZLOŽENIH SADRŽAJA