NB “Radosav Ljumović” – Predavanje o crnogorskoj knjževnosti u periodu renesanse


U utorak, 8. februara 2022. godine, u 18 h u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“ biće organizovano predavanje o crnogorskoj knjževnosti u periodu renesanse. Predavanje je dio serijala „Crnogorska književnost kroz vjekove“ koji Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ sprovodi u 2022. godini pod kampanjom „Podgorica grad knjige“. O periodu renesanse u Crnoj Gori, renesansnoj književnosti, uticajima i kotorskim pjesnicima govoriće Jasmina Bajo.

Jasmina Bajo je rođena u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Kotoru. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima – odsjek srpska književnost i jezik sa opštom književnošću na temu ,,Kotor i Kotorani u Paskvalićevoj poeziji”. Diplomske akademske studije – master na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je na temu ,,Šekspir i Laza Kostić – osobine likova i dramskih postupaka” i stekla akademski naziv diplomirani filolog srpskog jezika i književnosti – master. Stručno zvanje bibliotekarska savjetnica dobila je 2018. godine. Učestvovala je na mnogim domaćim, regionalnim i međunarodnim stručnim konferencijama. Objavljeni su joj radovi u zbornicima sa konferencija,kao i u drugim stručnim publikacijama i časopisima. Predsjednica je Udruženja bibliotekara Crne Gore.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


14 + four =