NB „Radosav Ljumović“ – Predstavljanje knjige Rehabilitacija Draže Mihailovića – političko nasilje nad istinom i pravom

 

 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica

i

SUBNOR i antifašisti Crne Gore

organizuju predstavljanje knjige

 

 

REHABILITACIJA DRAŽE MIHAILOVIĆA
– POLITIČKO NASILJE NAD ISTINOM I PRAVOM

autora

dr Aleksandra SEKULOVIĆA

 

 

Učestvuju:

dr Dragutin PAPOVIĆ,

dr Ivan JOVOVIĆ,

Dragan Mitov ĐUROVIĆ

autor

 

Dr Aleksandar Sekulović, pravnik, doktor političkih nauka.

Profesionalnu karijeru započeo je u Negotinu, a radio je kao savjetnik za politička pitanja u kabinetu Predsjednik SFRJ Josipa Broza Tita (1974-1979); u Ambasadi SFRJ u Rimu (1979-1983); kao načelnik Sektora za međunarodne odnose CK SKJ (1985-1990), kada je napustio politiku zato što “ne želi da učestvuje u politici koja void u građanski rat”.

Pravosudni ispit je položio 1991. godine i započeo advokatsku karijeru. Tokom ratova 90-tih godina prošlog vijeka bio je aktivni protivnik politike srpskog nacionalizma i kao advokat je branio brojne rezerviste koji su odbili pozive za mobilizaciju.

Potpredsjednik je Saveza antifašista Srbije.

Objavio je veliki broj članaka i naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima i 5 (pet) knjiga: “Teorija političke klase” (1982), “Industrija zabave i teatrokratija” (2008), “Srpski nacionalizam i jugoslovenska tragedija” (2012), “Krstaški rat i slom evropskog socijalizma” (2015) i 2016. godine knjigu “Rehabilitacija Draže Mihailovića – političko nasilje nad istinom i pravom”.

 

Briljantna analitičnost Aleksandra Sekulovića donijela je knjigu „Političko nasilje nad istinom i pravom“, koja nije samo istoriografsko i pravno štivo, već priručnik protiv svih budućih procesa revizije istorije. U njoj se nalaze odgovori na sva istaknuta pitanja koja su se pojavila posljednjih decenija i argumenti za sve buduće rasprave o njima. Ona je razorna slika sudskog sistema Srbije, ali i njene umrtvljene javnosti. Odnos prema Drugom svjetskom ratu ključno je vrednosno pitanje svakog evropskog društva, pa je zbog toga knjiga Aleksandra Sekulovića slamčica pružena srpskom društvu, kao mogućnost da se izvuče iz kaljuge u koju je samo, dobrovoljno, upalo.

Zbog toga je ova knjiga i putokaz svima kolji su dužni da reaguju kada se prošlost prilagođava sadašnjim potrebama interesnih grupa, kad se monopolom nad istorijom obezbjeđuje monopol nad budućnošću – napisala je, između ostalog, prof. dr Dubravka Stojanović.

 

Kosa sala Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

petak, 22. decembra 2017. godine, u 18h