Nenad Stevović – Frederik Burnam i Crna Gora

Poštovani pośetioci, objavljujemo knjigu “Frederik Burnam i Crna Gora”, autora Nenada Stevovića, publiciste i istraživača crnogorske dijaspore. Preporučujemo vam da je pročitate i tako saznate više o kanadskom državljaninu Frederiku Burnamu, pravom prijatelju Crne Gore i velikom borcu za njenu nezavisnost. Zahvaljujemo se gospodinu Stevoviću koji je omogućio da knjigu objavimo integralno.

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje knjige “Frederik Burnam i Crna Gora” sa našeg portala i njeno dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

BILJEŠKA O AUTORU

Nenad Stevović (1962), politikolog, publicist i istraživač crnogorske dijaspore. Osnivač, glavni i odgovorni urednik časopisa Oganj, glasa crnogorske dijaspore (2004-2007). Od 2014. godine angažovan u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore na dužnost šefa Odsjeka za identitetska pitanja u Upravi za dijasporu. Oženjen Mirjanom, rođ. Drašković, sa kojom ima sinove Mijata i Maksima.
Objavio je knjige:
Crnogorsko iseljeništvo kroz diplomatske arhivske izvore,
Cetinje, 2010.
Kolonizacija Crnogoraca u Vojvodini 1945-1948,
Podgorica, 2010.
tom I: Molbe boraca sa područja NRCG
tom II: Registar nosilaca kolonizacije sa područja NRCG
tom III: Registar kolonističkih porodica crnogorskog porijekla s područja FNRJ
Rata – crnogorska kolonija u Vojvodini, Beograd, 2013.

Dokazani prijatelj Crne Gore i borac za njenu nezavisnost, kanadski državljanin Frederik Burnam, (Frederick William E. Burnham) rođen je 7. juna 1870. godine, kao sin Fridriha i Helene Burnam, u gradu Peterburgu u kanadskoj provinciji Ontario. Djetinstvo i ranu mladost proveo je u rodnom gradu, 125 km udaljenom od Toronta. Peterburg je u to vrijeme bio mali grad sa četiri i po hiljade stanovnika, danas ih ima nešto manje od 80 000. Burnam je akademsko zvanje stekao na prestižnom kanadskom medicinskom fakultetu Manitoba gdje je diplomirao 1894. godine, kao jedan od najboljih studenata svoje generacije.

Postiplomske studije nastavio je u Lidsu u Engleskoj, a nakon toga u Njemačkoj. Svoju ljekarsku karijeru započeo je u kanadskim gradovima, prvo u Mordenu, a zatim u Vinipegu, glavnom i najvećem gradu provincije Manitoba. Početkom 1900. godine Frederik Burnam je stupio u bračnu zajednicu sa Anom Bartl iz Čipava, grada u provinciji Ontario. Živjeli su u skladnom braku u kojem, na žalost, nijesu imali djece.

Prvi svjetski ili Veliki rat je doktora Burnama zadesio u Južnoj Americi, odakle je otputovao za Englesku, želeći što prije da se humanitarno angažuje u ratu svjetskih razmjera. Početni sukob između Austro-Ugarske i Srbije, izazvan ubistvom austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda od strane Srbina Gavrila Principa u Sarajevu 28. juna 1914. godine, za samo neđelju dana prerastao je u sukob svjetskih razmjera. Crnu Goru, umornu i nezaliječenih rana iz tek završenih Balkanskih ratova, ratna spirala već je na samom početku uvukla u sukob u kojem je učestvovalo 36 zemalja, sa ratnim operacijama vođenim u Evropi, Aziji i Africi.

Doktora Frederika Burnama, tada sa činom pukovnika, ratni raspored doveo je na Balkan. Kao šef humanitarne kanadske misije, zajedno sa suprugom Anom, organizovao je medicinsku službu preko koje je bolesnim i ranjenim borcima nesebično i neumorno pružao pomoć i svoje ljekarsko znanje. U Crnu Goru je stigao početkom 1915.godine i u bolnici u Pljevljima rukovodio je hiruškim odjeljenjem…

KOMPLETNU KNJIGU MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU