“Neolitizacija Crne Gore”

 

Nikola Borovinić

Neolitizacija Crne Gore

 

Podaci o autoru:

 

Ime i prezime: Borovinić Nikola
Datum rođenja: 23.12.1984.god.
Adresa: Josipa Broza Tita lamela II br.2., 20000 Podgorica
Tel: 063/202-152
E-mail adresa: nikola_borovicnic@yahoo.com


Obrazovanje:

  • Filozofski fakultet, Univezitet u Beogardu

            2011 Diplomirani  arheolog

            Diplomirao pri Katedri za praistoriju kod prof. Dr Dušana Mihailovića, temom:

Srednji paleolit Crne Gore u regionalnom kontekstu”

  • Aktivno znanje engleskog jezika
  • Rad na računaru

Praksa u struci – Arheološki tereni:

Crvena Stijena u Petrovićima kod Nikšića – kampanje 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011
Mala i Velika Balanica u Sićevu kod NIša – kampanje 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Šalitrena pećina kod Valjeva – kampanje 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
Doclea kod Podgorice – kampanje 2005, 2010
Manastir Ilovica na Prevlaci kod Tivta – kampanje 2005, 2010
Lokalitet Mirišta u Petrovcu – kampanje 2007, 2008, 2009
Lokalitet Bioče kod Podgorice – kampanja 2010
Najeva ciglana kod Pančeva – kampanja 2005
Podvodna arheološka istraživanja na Maljeviku – kampanja 2010
Rekognosciranje okoline Pirota 2008

 

SADRŽAJ STUDIJE MOŽETE OTVORITI AKO KLIKNETE
NA KARTU ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA U CRNOJ GORI