Nikola Radonjić

 

Montenegrina vam predstavlja uspješnog mladog stvaraoca Nikolu Radonjića, studenta magistarskih studija na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime: Nikola
Prezime: Radonjić
Datum i mjesto rođenja: 25.04.1986 god. Podorica –Crna Gora


Adresa:

Ul „ Boška Buhe“ 20
Tološi-Podgorica


Kontakt:

Tel 081 266 734,
Mob.tel  067 285 589,
mail  dzoniradonjic@gmail.com


Edukacija
:

Diploma  bečelor  vajara,
Diploma Specijalističkih studija na Fakultetu Likovnih Umjetnosti na Cetinju – Crna Gora,
odsjek (vajarstvo), mentor prof. Milivoje Babović


VAŽNE IZLOŽBE:

2008 Godišnja izložba Fakulteta Likovnih Umjetnosti na Cetinju;
2008 “Noć Muzeja”, Muzeji i Galerije – Podgorica;
2008 Izložba Fakulteta Likovnih Umjetnosti sa Cetinja i studenata fakulteta Arhitekture iz Podgorice,”Plavi Dvorac” – Cetinje;
2009 Godišnja izložba Fakulteta Likovnih Umjetnosti na Cetinju;
2009 Savremena Crnogorska Skulptura, Umjetnička kolonija – Danilovgrad
2010 Izložba studenata Fakulteta Likovnih Umjetnosti Cetinje, klub Berlin – Podgorica
2010 Izložba studenata Fakulteta Likovnih Umjetnosti Cetinje, Scottish Pub Academia – Cetinje
2010 Savremena Crnogorska Skulptura, Umjetnička kolonija – Danilovgrad
2010 Izložba “Orientation“  Metz, galerija de l’esplande-Metz,Francuska
2010 Hercegnovski zimski salon galerija Josip-Bepo Benkovic-Herceg Novi
2011 Godišnja izložba Udruženja Likovnih Umjetnika Crne Gore – Podgorica;
2011 Savremena Crnogorska Skulptura, Umjetnička kolonija – Danilovgrad


Nagrde:

2006 Godišnja Nagrada za slobodni crtež koju dodjeljuje Fakultet Likovnih Umjetnosti-Cetinje.


UČESTVOVANJE NA PROJEKTIMA:

2008 EXPEDITIO „Odraz umjetnosti u javnim prostorima Cetinja“.
2010 Projekat  “Orientation“  Metz-Francuska

Član je udruženja umjetnika od 2010 godine.