Nikšić – Otvorena izložba slika Branka Filipovića Fila

 

Niksic-Dvorac kralja Nikole

 
 

U ga­le­ri­ji „Ili­ja Šo­ba­jić”, u Nikšiću, 21. jula 2014. godine, otvorena je izložba slika Branka Filipovića Fila.

Naziv izložbe je „Od enformela ka čistom slikarstvu“. Organizatori izložbe su Na­rod­ni mu­zej Cr­ne Go­re i Cen­tar za kul­tu­ru Nik­šić. Izložbu je otvorio Slo­bo­dan Vu­šu­ro­vić ku­stos Na­rod­nog mu­ze­ja sa Cetinja.

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Niksic - Izlozba Branka Filipovica Fila u Niksicu

Niksic - Izlozba Branka Filipovica Fila u Niksicu - 1

Niksic - Izlozba Branka Filipovica Fila u Niksicu - 2

Niksic - Izlozba Branka Filipovica Fila u Niksicu - 3

Niksic - Izlozba Branka Filipovica Fila u Niksicu - 4

Niksic - Izlozba Branka Filipovica Fila u Niksicu - 5

Niksic - Izlozba Branka Filipovica Fila u Niksicu - 6

Niksic - Izlozba Branka Filipovica Fila u Niksicu - 7