Novak Kilibarda: Crmnica kao Njegoševa pjesnička tematika

Dnevna novina “Publika”, 9. – 13. avgust 2002. godine

“…Kula Đurišića je, naime, simbol onog dijela crnogorske svijesti koja je uvijek bila okrenuta interesima Crne Gore, a ne pak interesima onoga koji upravlja Crnom Gorom, ili ima namjeru da njome vlada…”

Kliknite na LINK da otvorite kompletan tekst.