Novak Kilibarda: Uporedna analiza dviju pjesama – muslimanske i pravoslavne

Dnevna novina “Publika”, 19. novembar – 3. decembar 2002. godine

“…Za nastanak pjesme bila je zainteresovana ona strana koje se emotivno dublje dojmio događaj, odnosno zainteresovan je bio onaj etno-vjerski entitet koji je svoje moralne, ideološke, vjerske, istorijske i estetske postulate mogao u datoj pjesmi umjetnički da naglasi…”

Kliknite na LINK da otvorite kompletan tekst.